Cytat miesiąca

 

"To wynalazek druku
spowodował owe zmiany:
dawniej szanowano ludzi,
a teraz książki."


Charles Louis Montesquieu

 

Aktualności

 Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 16.10-22.10 2017r.

Ogólnopolski Tydzien KarieryBiblioteka Pedagogiczna po raz 6 włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem: "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje!". Biblioteka w tym roku gościła następujących prelegentów: Pana Michała Szymańskiego - doktoranta archeologii UŁ -beneficjenta "Diamentowego Grantu" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezesa Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej. Panią Annę Curuł mgr pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej UŁ, pomysłodawcę warsztatu "Igła igle nierówna" w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, kuratora społecznego. Pana Janusza Grochmalskiego - doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, muzyka amatora. Panią Izabelę Rudzką - nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu, pomysłodawcę i reżysera Koncertu Muzyki Filmowej w Sieradzu (12 edycji). Pana Jerzego Jabłońskiego - artystę plastyka, specjalistę ds. digitalizacji w sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.

Od czworga prelegentów młodzież dowiedziała się jak przebiegała ich kariera, jakie przeciwności musieli pokonać po drodze i wreszcie, że wykonywany zawód może być pasją. Doradca zawodowy usystematyzował kwestię z wyborem zawodu w zależności od predyspozycji i kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów. Prelekcję urozmaiciły ciekawe prezentacje multimedialne.
Odbiorcami naszego przedsięwzięcia byli uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1 im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu i Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu.

Ogólnopolski Tydzien Kariery   Ogólnopolski Tydzien Kariery   Ogólnopolski Tydzien Kariery   Ogólnopolski Tydzien Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery   Ogólnopolski Tydzień Kariery