Aktualności

Lekcje czytania Conrada

Lekcje czytania Conrada4 grudnia odbyła się kolejna z Lekcji czytania, którym patronuje Tygodnik Powszechny. W tym roku spotkania i prelekcje poświęcone są twórczości Josepha Conrada i stanowią dopełnienie krakowskiego Festiwalu Conrada. Gościem spotkania z sieradzką młodzieżą był prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz z Uniwersytetu Łódzkiego – anglista, poeta, krytyk literacki, tłumacz. Tematem prelekcji i dyskusji był problem inności widziany przez pryzmat „Jądra ciemności” Josepha Conrada oraz fragmentów wiersza Rudyarda Kiplinga„Brzemię białego człowieka”. Uczestnikami lekcji byli uczniowie dwóch maturalnych klas technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

W wykładzie i towarzyszącej mu prezentacji odmienność została potraktowana wieloaspektowo. Próba określenia swojego stanowiska wobec tej kwestii skłaniała młodzież do pogłębionej refleksji nad przeczytanymi tekstami literackimi. Kontekst historyczny powstania utworów zarysowany w trakcie wykładu, oraz analiza postaw bohaterów opowiadania Conrada wobec czarnej Afryki – jej mieszkańców, ich odmienności rasowej i kulturowej, stanowiły podjęty następnie w dyskusji trop interpretacji utworu i jego wieloznacznego tytułu. Komentarze wygłaszane „na gorąco” po spotkaniu dają nadzieję, że dyskusja ta będzie mieć swój ciąg dalszy także na lekcjach języka polskiego.  

Lekcje czytania Conrada   Lekcje czytania Conrada Lekcje czytania Conrada

Lekcje czytania Conrada   Lekcje czytania Conrada   Lekcje czytania Conrada

Lekcje czytania Conrada