Drukuj
Kategoria: Aktualności

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze:
starszy referent ds. kadr.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych
- do 15 listopada 2021 roku
do godziny 10:00.