13 czerwca uczniowie klas V Szkoły Podstawowej nr 10 im Bolesława Zwolińskiego uczestniczyli w warsztatach ekologicznych realizowanych w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą Czytać znaczy wiedzieć. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerki z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła". Zwyczaje i ciekawostki o bocianie białym i czarnym były tematem dla pierwszej grupy.

Uczniowie dowiedzieli się co je bocian biały, jak wygląda wędrówka bociana białego, czy jest on objęty ochroną gatunkową i dlaczego populacja bociana białego tak diametralnie różni się od populacji bociana czarnego. Druga grupa poznała zwyczaje pszczół i nauczyła się je odróżniać. Od dziś będą wiedzieć jak wygląda pszczoła miodna, murarka i trzmiel.