12 grudnia 2022 r. w budynku CREWŁ Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu odbyło się interesujące spotkanie z historykiem Panem Jackiem Jordanem, znanym pasjonatem dziejów i kultury polskiej, od lat współpracującym z naszą placówką. Głównego Gościa oraz zgromadzonych słuchaczy powitała wicedyrektor CREWŁ BP w Sieradzu Pani Sylwia Dęga-Frątczak. Podkreśliła serdeczne związki prelegenta z bibliotekę, której jest długoletnim czytelnikiem. Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców naszego miasta i okolic zainteresowanych historią.

Prelekcja poświęcona była aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie w nawiązaniu do najdawniejszych stosunków polsko-ukraińskich. Omawiany temat: "Polacy i Ukraińcy - narody Słowian, które odkrywają się na nowo" pozwolił zrozumieć słuchaczom jak wiele cech wspólnych łączy nasze narody oraz jak ważne są dobre relacje z sąsiadującymi krajami. Interesujący wykład z pewnością przyczynił się do pogłębienia wiedzy historycznej uczestników, a także wzniecił ich lokalny patriotyzm. Nie obyło się bez pytań i ożywionej dyskusji. Dziękujemy uczestnikom oraz Panu Jackowi Jordanowi za przyjęcie zaproszenia.