9 kwietnia 2024 roku w budynku Naszej Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Obywatelska Wszechnica Historii Polski. Gościa Pana Jacka Jordana oraz uczniów przywitała nauczyciel bibliotekarz Pani Paulina Banasiak, nawiązując do: malarstwa, architektury, poezji, tańca, muzyki oraz wymowy, zaprezentowała prelegenta i nawiązała do tematyki spotkania, którą były Polskie Sztuki Piękne. Okazało się, że są one ważnym elementem kultury narodowej, odgrywając istotną rolę w życiu społecznym, edukacyjnym i artystycznym kraju .

Dodatkowo obejmują szeroki zakres dziedzin artystycznych, takich jak: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, architektura, taniec, muzyka, literatura i film. Dzięki swojej różnorodności i bogactwu inspiracji artystycznej, polska sztuka przyciąga uwagę zarówno w kraju, jak i za granicą, dlatego warto ją kontemplować i rozpowszechniać. Uczestnikami spotkania była młodzież z Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 w Sieradzu. Dziękujemy historykowi Panu Jackowi Jordanowi oraz młodzieży za uczestnictwo w ciekawej lekcji historii