W dniu 2 marca 2022 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Maria Szymańska - przewodnicząca, nauczyciel-bibliotekarz, CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;
  2. Elżbieta Kowalska - nauczyciel-bibliotekarz, CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;
  3. Marzanna Wróbel - nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka w Sieradzu

W ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą "Czytać znaczy wiedzieć" uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Spotkania odbyły w budynku naszej Biblioteki a poprowadziła je trenerka z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Uczniowie klas V i VI dowiedzieli się czym oddychamy, co to jest smog, czym są pyły zawieszone, jakie mogą być skutki zanieczyszczeń i jak możemy się chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą "Czytać znaczy wiedzieć" uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Spotkania poprowadziła trenerka z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Uczniowie klas IV-VI dowiedzieli się jak zbudowane jest drzewo, jak w łatwy sposób zapamiętać warstwy tworzące drzewo, co nam dają drzewa. Tematem dla klas starszych była Ziemia - niebieska planeta. Uczniowie klasy VII i VIII  dowiedzieli się czym jest ślad wodny i poznali produkty z jego największą wartością. Wspólnie ustalili w jaki sposób można zmniejszyć zużycie wody i obliczali ślad wodny obiadu. Zajęcia dały możliwość rozwoju i uwrażliwiły na problemy naszej planety.

Włączamy się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, zgłosiliśmy lokalną inicjatywę DBI. Zachęcamy do zapoznania z naszymi nowościami https://padlet.com/gromadz/mxt0tfke8jr2j1k4  na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu i możliwości, jakie daje dostęp online nie tylko w edukacji i procesie wychowania, ale i w działalności państwa. Do wypożyczenia są także filmy edukacyjne na temat zagrożeń związanych z Siecią. https://padlet.com/gromadz/vd4yp3jspam1ogti

14 lutego 2022 roku w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu odbyło się kolejne spotkanie aktywizujące seniorów. Tematem spotkania była pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Kowalska nauczyciel-bibliotekarz z dodatkowymi uprawnieniami dotyczącymi działań medycznych. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna.Poznali krok po kroku zasady wzywania pogotowia i prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej. Zostały też omówione scenariusze najczęściej zdarzających się wypadków, przykłady działań profilaktycznych, porady i prezentacje z udziałem seniorów.

 
Test wielokrotnego wyboru na temat bezpiecznego korzystania z Internetu dla najmłodszych. Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi.

We wtorek 8 lutego 2022 roku w CREWŁ Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu odbyło się otwarcie wystawy dwóch młodych artystek Karoliny Gwis i Wiktorii Kaczmarek, podopiecznych Aleksego Nowaka. Wydarzenie rozpoczęła Wicedyrektor CREWŁ w Sieradzu Pani Sylwia Dęga-Frątczak.