Lekcje biblioteczne 2019

Prowadzimy zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli, na wszystkich poziomach nauczania. Głównym celem zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej jest zapoznanie przyszłego czytelnika z biblioteką, uświadomienie mu roli książki w życiu człowieka oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł. W Bibliotece realizowane są warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów i poruszające interesujące dla nich tematy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły nauczycieli.

Wykaz lekcji bibliotecznych