Cytat miesiąca

 

"Nie ma tak złej książki,
żeby w jakimś stopniu
nie przyniosła korzyści."


Pliniusz Młodszy

 

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli sieradzkich szkół przy Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu.

11 czerwca 2015 r. rozpoczęła działalności Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli sieradzkich szkół przy Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Na spotkaniu organizacyjnym, w którym uczestniczyło 10 osób, dokonała się integracja uczestników sieci, rozpoznano potrzeby i stan istniejących zasobów. Ustalono, że celem działania sieci będzie wypracowanie „Skutecznych sposobów zachęcania uczniów do czytania”. Ciągłość współpracy uczestników, oprócz wyznaczonych spotkań, będzie odbywała się również za pośrednictwem portalu społecznościowego - Facebook, na którym została wygenerowana Grupa zamknięta uczestników sieci. Ten dodatkowy kanał kontaktu umożliwi dyskusje i wymianę doświadczeń oraz będzie stanowił bazę wiedzy, gromadząc przydatne uczestnikom materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne.