Cytat miesiąca

 

"Nie ma tak złej książki,
żeby w jakimś stopniu
nie przyniosła korzyści."


Pliniusz Młodszy

 

Aktualności

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

 

Rok 2018

 1. Domy Pomocy Społecznej
 2. Dyscyplina w wychowaniu
 3. Edukacja alternatywna
 4. Empatia a wychowanie i nauczanie
 5. Gry komputerowe
 6. Grywalizacja
 7. Hazard
 8. Herbert Zbigniew
 9. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu początkowym
 10. Język angielski w szkołach ponadgimnazjalnych
 11. Kobieta w społeczeństwie - artykuły z czasopism
 12. Kobieta w społeczeństwie - wydawnnictwa zwarte
 13. Komunikacja niewerbalna
 14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 15. Nadzór pedagogiczny
 16. Nowosci dla nauczycieli - praca wychowawcza z uczniem
 17. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.  - Flash mob „Stop cyberprzemocy”
 18. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.Heppening – „Problemy XXI wieku: Terroryzm”
 19. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. - Performance i debata Aktywna Tolerancyjna Otwarta Młodzież
 20. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. I Niezbednik polonisty i wychowawcy
 21. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. II Materiały praktyczne pomocne w pracy pedagoga
 22. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. III Teksty literackie przydatne na lekcji
 23. Praca domowa ucznia
 24. Praca w grupie, praca zespołowa
 25. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 26. Przemoc wobec kobiet
 27. Rodzeństwo
 28. Samorząd szkolny
 29. Samotne rodzicielstwo
 30. Stereotypy
 31. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 32. Wychowanie patriotyczne

 

Rok 2017

 1. Andrzejki, wróżby
 2. Asertywność, czyli sztuka mówienia NIE!
 3. Conrad - Korzeniowski Joseph
 4. Czas wolny dzieci i młodzieży
 5. Dyskalkulia
 6. Edukacja globalna
 7. Filmy edukacyjny w zbiorach audiowizualnych
 8. Głos narzędziem pracy nauczyciela
 9. Grupy rówieśnicze
 10. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa ciągłe
 11. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa zwarte
 12. Matematyka w wychowaniu przedszkolnym
 13. Mnemotechniki czyli techniki zapamiętywania
 14. Motywacja uczenia się
 15. Mózgowe porażenie dziecięce
 16. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - literatura dla dzieci i młodzieży
 17. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawcówi rodziców
 18. Naucza czytania w przedszkolu i klasach początkowych
 19. Nauka pisania w przedszkolu i klasach początkowych
 20. Piłsudski Józef
 21. Portale społecznościowe
 22. Powstanie Kościuszkowskie
 23. Przyjaźń w relacjach międzyludzkich
 24. Resocjalizacja nieletnich
 25. Reymont Władysław Stanisław
 26. Rytmika w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
 27. Subkultury i podkultury
 28. Wagary
 29. Walentynki - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli

 

Rok 2016

 1. Alkoholizm choroba jednostki i społeczenstwa
 2. Alkoholizm profilaktyka i terapia
 3. Alkoholizm programy profilaktyczne i scenariusze
 4. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży
 5. Anoreksja i bulimia
 6. Autoagresja, autodestrukcja, samookaleczenia
 7. Edukacja domowa
 8. Eurosieroctwo
 9. FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
 10. Fonoholizm - uzależnienie od telefonu komórkowego
 11. Graffiti
 12. Hospicja - opieka paliatywna
 13. Jąkanie
 14. Kara śmierci
 15. Komiks
 16. Fotografia moim hobby
 17. Humor w pedagogice i psychologi
 18. Kłamstwo w relacjach interpersonalnych
 19. Metoda Marii Montessori
 20. Mozart Wolfgang Amadeus
 21. Niewidomi i niedowidzący
 22. Niesłyszący i niedosłyszący
 23. Origami – sztuka składania papieru
 24. Pies - przyjacielem i terapeutą
 25. Płeć kulturowa
 26. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 27. Przemoc jako zjawisko społeczne
 28. Przemoc seksualna
 29. Przemoc w rodzinie
 30. Przemoc w szkole
 31. Rasizm, dyskryminacja, uprzedzenia
 32. Rozwody
 33. Rozwój dziecka 5-6 letniego
 34. Sienkiewicz Henryk - zbiory ciągłe
 35. Sienkiewicz Henryk - zbiory zwarte
 36. William Szekspir - bibliografia podmiotowa
 37. William Szekspir - bibliografia przedmiotowa
 38. Wykluczenie społeczne i marginalizacja
 39. Terroryzm
 40. Żłobki

 

Rok 2015

 1. Agresja elektroniczna (cyberbullying, cyberstalking, flaminf, trolling)
 2. Biblioteki cyfrowe
 3. Biblioteki pedagogiczne w Polsce
 4. Biblioteki szkolne w Polsce - czasopisma
 5. Biblioteki szkolne w Polsce - książki
 6. Coaching
 7. Czytelnictwo - teoria
 8. Długosz Jan
 9. Dzień Babci, Dzień Dziadka
 10. Dzień Dziecka – materiały repertuarowe
 11. Dzien Matki – materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 12. Dzień Nauczyciela - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 13. Dzień Ojca - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 14. Edukacja plastyczna w przedszkolu
 15. Edukacja teatralna w przedszkolu
 16. Edukacja teatralna w szkole podstawowej
 17. Edukacja teatralna w szkole ponadpodstawowej
 18. Herbert Zbigniew
 19. Jan Paweł II
 20. Konwicki Tadeusz
 21. Leworęczność
 22. Motyw cierpienia w literaturze
 23. Motyw Holocaustu w literaturze
 24. Motyw kobiety w literaturze
 25. Motyw miłości i erotyzmu w literaturze i sztuce
 26. Nabytki pozyskane do BP w Sieradzu w darze od czytelników (I - VI 2015)
 27. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 28. Nikotynizm
 29. Ocenianie kształtujące
 30. Pedagogika opiekunczo-wychowawcza. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 31. Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum - materiały pomocnicze
 32. Popularyzacja czytelnictwa w przedszkolu - materiały pomocnicze
 33. Popularyzacja czytelnictwa w szkole podstawowej - materialy pomocnicze
 34. Popularyzacja czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej - materialy pomocnicze
 35. Prace plastyczne moim hobby
 36. Reymont Władysław Stanisław
 37. Rok Witkiewiczów
 38. Rysunek dziecka
 39. Teatroterapia
 40. Wolontariat
 41. Wychowanie do wolności
 42. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji
 43. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
 44. Zabawki w wychowaniu

 

Rok 2014

 1. Cukrzyca nie musi być przeszkodą
 2. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 3. Gotowość szkolna. Obowiązek szkolny
 4. Harcerstwo - dobry sposób na wakacje
 5. Kolberg Oskar
 6. Matematyka w gimnazjum
 7. Matematyka w szkołach ponadgimnazjalnych
 8. Nieśmiałość
 9. Pedagogika resocjalizacyjna
 10. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 11. Uczeń zdolny
 12. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
 13. Wspomaganie szkoły

 

Rok 2013

 1. Arteterapia 
 2. Autyzm
 3. Biblioterapia
 4. Ekologia w edukacji - materiały dla nauczycieli i uczniów - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 5. Internat - jako środowisko wychowawcze
 6. Lutosławski Witold
 7. Nabytki - bibliotekoznawstwo, socjologia, ekonomia (lipiec - grudzień 2012)
 8. Nabytki - ekologia, biologia, medycyna (lipiec - grudzień 2012)
 9. Nabytki - literatura, historia, sztuka (lipiec - grudzień 2012)
 10. Nabytki - pedagogika i psychologia (lipiec - grudzień 2012)
 11. Nagroda i kara w wychowaniu
 12. Nowotwory co o nich wiemy
 13. Ogród - moje hobby - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 14. Powstanie Styczniowe
 15. Powstanie Styczniowe - zbiory regionalne i materiały metodyczne
 16. PRL
 17. Przedszkole - współpraca z rodzicami i środowiskiem
 18. Szkoła - współpraca z rodzicami
 19. Szymborska Wisława
 20. Wycieczki i turystyka szkolna
 21. Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
 22. Zioła - rośliny lecznicze
 23. Zajęcia terenowe w nauczaniu
 24. Zmiany klimatyczne - przyczyny, skutki, przeciwdzialanie - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW

 

Rok 2012

 1. Adopcja
 2. Autorytet nauczyciela
 3. Autorytet rodziców
 4. Cyberprzemoc (komputer, internet, gry komputerowe)
 5. Depresja
 6. Dopalacze i substancje psychoaktywne
 7. Doradztwo zawodowe a rynek pracy
 8. Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna dorosłych
 9. Kibice i pseudokibice
 10. Konflikty w rodzinie
 11. Konflikty w szkole
 12. Konopnicka Maria
 13. Korczak Janusz
 14. Kraszewski Józef Ignacy
 15. Kurator sądowy
 16. Nabytki I-VI 2012 - Bibliotekoznawstwo , literatura, sztuka
 17. Nabytki I-VI 2012 - Pedagogika, psychologia
 18. Nabytkii I-VI 2012 - Socjologia
 19. Macierzyństwo nieletnich
 20. Marketing w bibliotece
 21. Nabytki IX - XII. 2011 r.
 22. Orientacja zawodowa w szkole
 23. Oświata w Austrii, Belgii i Holandii
 24. Oświata w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech
 25. Oświata w Danii, Finlandii, Szwecji
 26. Oświata we Francji i Niemczech
 27. Pedagog szkolny
 28. Skarga Piotr
 29. Slang, gwara, język uczniowski
 30. Specjalne potrzeby edukacyjna dzieci i młodzieży
 31. Tolerancja
 32. Tuwim Julian
 33. Wielkanoc
 34. Wykaz lektur szkolnych za lata 2006-2012

 

Rok 2011

 1. Boże Narodzenie - historia, tradycja, obrzędy
 2. Boże Narodzenie - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli
 3. Curie - Skłodowska Maria
 4. Dorosle dzieci alkoholikow
 5. Domy dziecka
 6. Dzieci ulicy
 7. Etyka zawodu nauczyciela.
 8. Eutanazja
 9. Kreatywnosc i aktywnosc tworcza dzieci
 10. Media w edukacji i wychowaniu
 11. Motyw miłości.
 12. Praca opiekunczo - wychowawcza z dzieckiem chorym poza szkola
 13. Praca socjalna
 14. Samobójstwa
 15. Single
 16. Wychowanie seksualne dzieci i mlodziezy.
 17. Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli
 18. Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

do 2010 roku

 1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolaka
 2. Agresja dzieci w wieku przedszkolnym - przyczyny, profilaktyka, terapia
 3. Aktywność twórcz dzieci i młodzieży
 4. Aktywizacja, aktywność, potrzeby kulturalne i edukacyjne ludzi starszych.
 5. Andragogika
 6. Animaloterapia - terapia z udziałem zwierząt
 7. Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy
 8. Bankowość
 9. Doskonalenie procesu uczenia się
 10. Dysleksja,dysgrafia,dysortografia.
 11. Dziadkowie w rodzinie.
 12. Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.
 13. Finanse
 14. Gimnastyka korekcyjna.
 15. Gimnazjum jako środowisko wychowawcze
 16. Grafika komputerowa
 17. Informatyka
 18. Komisja Edukacji Narodowej.
 19. Marketing
 20. Miłosz Czesław
 21. Mobbing
 22. Myślenie twórcze
 23. Nabytki - inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) styczeń - sierpień 2010.
 24. Nabytki - psychologia i pedagogika styczeń - sierpień 2010.
 25. Nauczanie na odległość.
 26. NLP - neurolingwistyczne programowanie.
 27. Ojcostwo
 28. Organizacja ucząca się
 29. Pedagogiczne i psychologicznekonsekwencje migracji zarobkowej rodziców - EUROSIEROCTWO
 30. Pedagogika przedszkolna.
 31. Podatki
 32. Poradnictwo zawodowe
 33. Pracoholizm
 34. Projekt - metoda aktywizująca we współczesnej dydaktyce.
 35. Prostytucja nieletnich.
 36. Psychologia dziecka przedszkolnego.
 37. Rodzice w szkole.
 38. Rodzina a dziecko niepełnosprawne.
 39. Rodzina zastępcza.
 40. Rozwody.
 41. Socjologia.
 42. Socjotechnika (manipulacja, perswazja).
 43. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej.
 44. Sześciolatki w szkole.
 45. Święto niepodległości - materiały dla nauczycieli.
 46. Święto niepodległości - z naszych zbiorów.
 47. Terapia pedagogiczna - propozycje zajęć.
 48. Terapia pedagogoiczna - wybrane zagadnienia.
 49. Trudności w nauce (rodzaje, przyczyny).
 50. Trudnosci w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza i terapia.
 51. Uczeń zdolny.
 52. Wady postawy - diagnoza, profilaktyka.
 53. Wizerunek nauczyciela.
 54. Wychowanie moralne we współczesnej szkole.
 55. Wychowanie patriotyczne.
 56. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym: dignozai terapia.
 57. Zdolności i uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 

 

PAKIET EDUKACYJNY

 

DLA POLONISTÓW

(I NIE TYLKO)

 

NA RÓŻNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA

 

 

 

Cz. I

Niezbędnik polonisty i wychowawcy