Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Stan na dzień 31.12.2020 r.
z dnia: [WPISZ DATĘ].
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu
Przechowuje: Główna księgowa
Dostępność danych: Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia: ---
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik