Cytat miesiąca

 

"Cóż to takiego jest wiedza?
Nic innego jak zapisane doświadczenie."

Thomas Carlyle

 

Nasza Mała Biblioteka

"Nasza Mała Biblioteka"

Pod tym hasłem Agencja Edytorska Ezop – zasłużony wydawca książek dla dzieci, rozpoczęła akcję, której celem jest zainteresowanie uczniów klas młodszych szkoły podstawowej lekturą. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu przystąpiła do projektu poprzez nabycie sześciu wskazanych przez organizatora książek autorów z Polski, Litwy i Słowenii. Jednocześnie zaprosiła do udziału w akcji trzy sieradzkie szkoły podstawowe:

  • SP nr 4 im. Marii Konopnickiej,
  • SP Integracyjną nr 8
  • oraz SP nr 9.

Trzy koła biblioteczne z tych placówek wraz ze swymi opiekunkami Paniami bibliotekarkami: Urszulą Bednarek, Anną Czerniak i Anną Lewandowską zebrały się 19.10.2015 w gmachu BP Sieradz na spotkaniu organizacyjnym, w trakcie którego rozlosowano książki między trzema grupami uczniów, ustalono zasady ich wymiany i kolejnych spotkań. Przede wszystkim jednak była to okazja do wzajemnego poznania się małych uczestników akcji i wspólnej zabawy edukacyjnej. "Nasza Mała Biblioteka", która od dziś gości w BP Sieradz, proponuje wiele dalszych działań i atrakcji, które sprzyjać będą budowaniu wśród początkujących czytelników wzajemnych kontaktów inspirowanych lekturą i wspólnoty opartej na przygodzie z książką. 

 

Nasza Mała Biblioteka   Nasza Mała Biblioteka   Nasza Mała Biblioteka

Nasza Mała Biblioteka   Nasza Mała Biblioteka   Nasza Mała Biblioteka