Misją Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu studentów, głównie kierunków pedagogicznych, kształcących się i dokształcających nauczycieli, a także osób poszukujących wiedzy i rozwoju na każdym etapie swojego życia.

Dbając o aktualizację zasobów Biblioteki promujemy nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej naszego kraju, a także innych krajów. Umożliwiamy dostęp do zbiorów na różnych nośnikach oraz zasobów czytelni wirtualnych. Wspieramy realizację potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami regionalnymi. Oferujemy wysokiej jakości usługi biblioteczne, realizowane przez kompetentny, dokształcający się i życzliwy użytkownikom personel.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Statut Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu z dnia 10 września 2018 r.

Statut