Cytat miesiąca

 

"Bardzo wiele książek
należy przeczytać po to,
aby sobie uświadomić,
jak mało się wiei."


Mikołaj Gogol

 

Zbiory

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu gromadzi dokumenty piśmiennicze, zbiory multimedialne i dokumenty elektroniczne obejmujące głównie literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych. Stanowią je programy nauczania i podręczniki szkolne. Zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki, gromadzone są również publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania. Biblioteka stara się zapewniać kompletność księgozbioru w zakresie klasyki literatury pięknej (w tym lektur) a także popularnonaukowego piśmiennictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i tych dziedzin wiedzy, które starają się zaspokoić potrzeby edukacyjne i czytelnicze wszystkich dokształcających i doskonalących się na wszelkiego rodzaju kursach.

Placówka gromadzi i dokumentuje również materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu sieradzkiego.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu posiada w swoich zbiorach pokaźną liczbę książek wydanych w latach 1768-1939. Są to głównie książki z pedagogiki, psychologii, historii, historii literatury, literatury pięknej i 20 wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych.