Biblioteka realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji. Zapraszamy do poszukiwań.

 Zestawienia bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii

 

Katalog jest głównym źródłem informacji o zbiorach biblioteki. Jest to uporządkowany według określonych zasad spis dokumentów bibliotecznych, znajdujących się w danym zbiorze, informujący o miejscu ich przechowywania w bibliotece.

 

Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i filii

 

 

 

 

Lista tytułów, których pełne teksty dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej

 

W kategorii znajduje się lista bibliotek cyfrowych i otwartych repozytoriów danych.

Więcej o: Biblioteki cyfrowe

Serwis gromadzi lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej.

Więcej o: Wolne książki