Kalendarium

Piotr Skarga - 485 rocznica urodzin

1536 – urodził się Piotr Skarga, polski teolog, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej, autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych.

Cofnij