Tadeusz Różewicz

(ur. 9 października 1921 w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 we Wrocławiu)

27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Jednym z nich został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” - napisano w dokumencie.

 Zestawienia bibliograficzne

 

Zobaczyć mowę i milczenie. Wokół dramatów Tadeusza Różewicza
Wykłady otwarte Teatru Narodowego organizowane są od 1999 roku. W tym wykładzie z cyklu pt. Ciało widzialne  z sezonu 2005/2006 o języku jako rebelii wobec ciała w twórczości Tadeusza Różewicza opowiada prof. Grzegorz Niziołek – kierownik literacki w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie

 Kartoteka rozrzucona Tadeusza Różewicza