230. rocznica urodzin
ur. 20 czerwca 1793 r. w Surochowie koło Jarosławia, zm. 15 lipca 1876 r. we Lwowie.
Polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, ziemianin, oficer, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu. Uważany jest za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury polskiej

 

550. rocznica urodzin
ur. 19 lutego 1473 r. w Toruniu,
zm. przed 21 maja 1543 r. we Fromborku.
Polski polihistor: prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Bywa też nazywany fizykiem i filozofem.

 

150. rocznica urodzin
ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 r. w osadzie Sadzawki,
zm. 17 sierpnia 1939 r. w Warszawie.
Polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. Jedna z najważniejszych postaci Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski. Jeden z ojców niepodległej Polski.

 

 

185. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci
ur. 24 czerwca 1838 r. w Krakowie,
zm. 1 listopada 1893 r. tamże
Polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof. Był autorem ponad trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i szkiców. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii. Jego uczniami byli m.in. Jacek Malczewski i Stanisław Wyspiański.

 

 

220. rocznica urodzin
ur. 13 września 1803 r. w Bajańcu,
zm. 20 grudnia 1834 r. w Auxerre
Polski działacz i publicysta polityczny, filozof, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. Napisał Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.

 

 

100. rocznica urodzin
ur. 7 stycznia 1923 r. w Krakowie,
zm. 21 lutego 2011 r. tamże.
Polski malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy.  

 

60. rocznica śmierci
ur. 12 grudnia 1882 r. w Suwałkach,
zm. 31 marca 1963 r. w Londynie
Działaczka niepodległościowa, służyła w Legionach Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari, działaczka PPS i POW, druga żona Józefa Piłsudskiego.

 

80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
Pomnik na warszawskim Muranowie upamiętniający mieszkańców getta warszawskiego, wzniesiony w pobliżu miejsca pierwszych walk bojowców żydowskich z hitlerowcami w czasie powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r.

 

Włodzimierz Przerwa-Tetmajer
100. rocznica śmierci ur. 31 grudnia 1861 r. w Harklowej,
zm. 26 grudnia 1923 r. w Krakowie
Polski malarz i grafik, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, polityk, działacz ludowy i niepodległościowy. Brat przyrodni poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

 

150. rocznica śmierci
ur. 20 lipca 1797 r. w Głuszynie,
zm. 6 października 1873 r. w Londynie
Polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca. Jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.

 

100. rocznica urodzin
ur. 2 lipca 1923 r. na Prowencie, obecnie część Kórnika,
zm. 1 lutego 2012 r. w Krakowie.
Polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), dama Orderu Orła Białego.

 

100. rocznica śmierci
ur. 4 lipca 1831 r. w Warszawie,
zm. 4 listopada 1923 r. w Kórniku.
Polska działaczka społeczna, służebnica Boża Kościoła katolickiego.