Ogólnopolski Tydzień Kariery jako inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych na stałe wpisał się w działania edukacyjne naszej instytucji. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu po raz siódmy włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego tegoroczne hasło brzmiało: "Bądź architektem swojej kariery".

Działaniami wiodącymi były prelekcje znanych osób, które odniosły sukces i chciały podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi z zaproszoną młodzieżą. Spotkania odbyły się 15, 16 oraz 26 października w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Oczywiście na żadnym z nich nie zabrakło Doradcy Zawodowego.

Wśród zaproszonych gości byli:

 • Pan Paweł Chojnowski, Pani Agnieszka Kulawiecka,Pani Anna Kalisiewicz oraz Pani Anna Łuszczek z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu,
 • Pani Julita Oleśniewicz – Kierownik Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Sieradzu,
 • Pan Michał Wlazły – właściciel Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Mąk-Pol" w Burzeninie,
 • Pani Jolanta Piesyk – właścieciel Pracowni Projektowej Budownictwa Lądowego i Architektury w Złoczewie,
 • Pani Jolanta Pietrzak – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu,
 • Pani Marta Chudecka – wychowawca Ochotniczego Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu
 • Pan Janusz Grochmalski – Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery
 • Pani Karolina Woźniak-Olejnik – Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu

Uczestnikami spotkania była młodzież klas VII i VIII następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sieradzu,
 • Szkoła Podstawowa w Lipniku,
 • Szkoła Podstawowa w Kłocku,
 • Zespół Szkół w Kwiatkowicach.