18 czerwca 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. Tym razem wykorzystaliśmy przestrzeń miejską wokół biblioteki i zorganizowaliśmy happening.

Cel jaki nam przyświecał to prezentacja jednego z problemów XXI wieku jakim jest radykalizm. Uczniowie z II LO im. St. Żeromskiego ubrani w takie same koszulki utworzyli z przygotowanych na brystolach dużych liter hasło: Terroryzm nie ma religii, narodowości to zbrodnia na ludzkości.