23 stycznia 2018 roku w Galerii Dekada w Sieradzu podjęliśmy działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. Dzięki przychylności Dyrektora obiektu, uczniowie z II LO im. St. Żeromskiego zaskoczyli odwiedzających galerię tworząc sztuczny tłum i przeprowadzając krótkotrwałe zdarzenie – flash mob.

Młodzież ubrana w czerwone koszulki z napisem: „stop cyberprzemocy” zatańczyła popularny taniec – belgijkę, manifestując w ten sposób swoją postawę wobec agresji w sieci. Uczestnicy zaprezentowali hasła z którymi się identyfikują: „Nie hejtujemy” i „Żyj realnie nie wirtualnie”.