28.02.2019 w naszej Bibliotece odbył się konkurs powiatowy w ramach II etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” objętego honorowym patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej i Instytutu Książki. Celem naszego działania jest promowanie ważnych społecznie wartości takich jak: czytanie literatury, edukacja, kulturalna rozrywka, integracja międzypokoleniowa, mądre spędzanie czasu wolnego, szacunek, odpowiedzialność.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4, 9, 10 w Sieradzu i Szkoły Podstawowej z Dąbrowy Wielkiej podjęli się rywalizacji i rozwiązywali bardzo trudny test ze znajomości konkursowych lektur. Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych klasy 1-4 i 5-8 w drużynach 3-osobowych. Zwycięskie drużyny etapu powiatowego w kategorii klas 1-4 ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu pod kierunkiem Pani Urszuli Bednarek, w składzie: Amaya Pachny, Lena Jarmuszkiewicz i Jakub Matusiak oraz w kategorii 5-8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu pod kierunkiem Pani Jolanty Jachowicz, w składzie: Iga Jadwiszczak, Oliwier Szcześ i Franciszek Gajda przechodzą do etapu wojewódzkiego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie i gratulujemy, bo jeśli systematycznie czytacie to jesteście zwycięzcami. Będziemy trzymać kciuki za etap wojewódzki.