Spotkanie z historykiem

Hetman Żółkiewski - zwycięski wódz, który przegrał ostatnią bitwę Spotkanie z historykiem 25 września 2020 roku w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, młodzież klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu spotkała się z historykiem Panem Jackiem Jordanem na prelekcji poświęconej Wielkiemu Hetmanowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Żółkiewskiemu.

Choć do kalendarzowej wiosny jeszcze dwa tygodnie, w bibliotece poszukiwaliśmy zwiastunów wiosny jeszcze przed ogłoszeniem zakazu prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz organizowania wycieczek. Zdążyliśmy przygotować się na przyjście nowej pory roku razem z przedszkolakami, które licznie przyjechały do nas z Dąbrowy Wielkiej.

Zgodnie z zaleceniami byliśmy zmuszeni odwołać umówione zajęcia edukacyjne z dziećmi z sieradzkich szkół i przedszkoli. Możemy za to podsumować cykl lekcji, które odbyły się w bibliotece w pierwszym tygodniu marca. Z przedszkolakami z trzech sieradzkich placówek (PP nr 5, PP nr 6 oraz PP nr 3) zanurzyliśmy się w świat najpiękniejszych baśni. Dzieci miały możliwość wcielić się w bohaterów znanych magicznych opowieści.

27 stycznia 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu odbyła się prelekcja z cyklu: "Spotkanie z historykiem" poświęcone tym razem omówieniu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia z tego okresu przybliżył młodzieży historyk Pan Jacek Jordan. Jest sierpień 1920 roku. Armia Czerwona zbliża się do Warszawy. Wojsko Polskie, pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Tadeuszem Rozwadowskim, koncentruje się wokół stolicy, gdyż to na jej przedpolach rozegra się bitwa określana później 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz II klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

10 kwietnia 2019 r. zakończyła się XVII edycja zajęć warsztatowych z podstaw obsługi komputera i Internetu, organizowana w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Spotkanie trwało osiem godzin dydaktycznych. Uczestnicy przekonali się, że obsługa Internetu nie jest taka trudna a korzyści ogromne. Przydatna w wyszukiwaniu informacji okazała się wyszukiwarka Google. To właśnie ona pomaga uporządkować internetową rzeczywistość – odnajduje adresy stron zawierających konkretne informacje.

24 stycznia bibliotekarze odwiedzili Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Okazją ku temu były zajęcia „Las potrzebny od zaraz”.

14 stycznia 2019 r. Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Domaniewie. Młodsze dzieci z klas 0-IV wzięły udział w lekcji "Zmyślne zmysły", natomiast starsi uczniowie klas V-VIII poznali zbiory specjalne gromadzone w naszej bibliotece oraz uczestniczyli w pogadance nt. "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnienie czynów karalnych".

Po raz szesnasty odbyły się bezpłatne zajęcia dla seniorów, pragnących poznać nowoczesne technologie informacyjne. Instrukcję obsługi kursanci zdobyli posługując się praktyczną wiedzę, która pozwoliła im korzystać z portali internetowych, założyć pocztę elektroniczną, poznać edytor tekstu Microsoft Word czy sprawdzić potrzebne wiadomości (np. rozkład autobusów, pogodę lub repertuar teatru).