27 stycznia 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu odbyła się prelekcja z cyklu: "Spotkanie z historykiem" poświęcone tym razem omówieniu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia z tego okresu przybliżył młodzieży historyk Pan Jacek Jordan. Jest sierpień 1920 roku. Armia Czerwona zbliża się do Warszawy. Wojsko Polskie, pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Tadeuszem Rozwadowskim, koncentruje się wokół stolicy, gdyż to na jej przedpolach rozegra się bitwa określana później 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz II klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.