Wokół źródeł, inspiracji i konkretów 20 lutego 2018r. Odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach gminnego programu „Czytanie w Gminie Sieradz: innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc”. Program realizowany jest przez WODN w Sieradzu we współpracy m.in. z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu, pod patronatem Wójta Gminy Sieradz i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

23 stycznia 2018 roku w Galerii Dekada w Sieradzu podjęliśmy działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. Dzięki przychylności Dyrektora obiektu, uczniowie z II LO im. St. Żeromskiego zaskoczyli odwiedzających galerię tworząc sztuczny tłum i przeprowadzając krótkotrwałe zdarzenie – flash mob.