W bieżącym roku szkolnym Przedszkole nr 15 w Sieradzu realizowało program ekologiczny "MALI BADACZE", który był wspierany przez WFOŚiGW w Łodzi. W ramach w/w programu powstał m.in. Kalendarz Ekologiczny, w którym zostały umieszczone prace przedszkolaków. Odbył się również konkurs literacki dla dzieci i rodziców pod tytułem "Fraszka ekologiczna".

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach programu było wykonanie przez grupy przedszkolne plakatów pod hasłem "Chcemy oddychać świeżym powietrzem". Pokłosiem programu "Mali Badacze" jest wystawa prac plastycznych i literackich eksponowana w holu Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Serdecznie zapraszamy do oglądania i podziwiania efektów pracy przedszkolaków z "Piętnastki" do końca maja, Naprawdę warto!