Sejm RP uchwalił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet wyrażając tym uznanie dla wszystkich w historii orędowniczek walki o równouprawnienie. Nasza biblioteka włączając się do obchodów i w dowód uznania dla kobiet obecnych we wszystkich sferach życia, przygotowała wystawę pt.: Rok 2018 Rokiem Praw kobiet, którą można oglądać w holu placówki do końca marca.