Ogólnopolski Tydzień Kariery jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Wszystkie wydarzenia w ramach OTK są skierowane do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę.Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu już po raz dziewiąty włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, trwającego od 19–25.10.2020 r. Tegoroczne hasło brzmiało: "DoradzaMy – Zawodowo WybieraMy – Odlotowo".

Spotkanie z historykiem

Hetman Żółkiewski - zwycięski wódz, który przegrał ostatnią bitwę Spotkanie z historykiem 25 września 2020 roku w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, młodzież klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu spotkała się z historykiem Panem Jackiem Jordanem na prelekcji poświęconej Wielkiemu Hetmanowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Żółkiewskiemu.

Od roku 1985, już po raz 35. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja. Już w najbliższy poniedziałek otwieramy się znów dla naszych czytelników. Na początek w ograniczonym zakresie, ale już nie możemy się doczekać.

Choć do kalendarzowej wiosny jeszcze dwa tygodnie, w bibliotece poszukiwaliśmy zwiastunów wiosny jeszcze przed ogłoszeniem zakazu prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz organizowania wycieczek. Zdążyliśmy przygotować się na przyjście nowej pory roku razem z przedszkolakami, które licznie przyjechały do nas z Dąbrowy Wielkiej.

Zgodnie z zaleceniami byliśmy zmuszeni odwołać umówione zajęcia edukacyjne z dziećmi z sieradzkich szkół i przedszkoli. Możemy za to podsumować cykl lekcji, które odbyły się w bibliotece w pierwszym tygodniu marca. Z przedszkolakami z trzech sieradzkich placówek (PP nr 5, PP nr 6 oraz PP nr 3) zanurzyliśmy się w świat najpiękniejszych baśni. Dzieci miały możliwość wcielić się w bohaterów znanych magicznych opowieści.