Spotkanie z historykiem

Hetman Żółkiewski - zwycięski wódz, który przegrał ostatnią bitwę Spotkanie z historykiem 25 września 2020 roku w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, młodzież klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu spotkała się z historykiem Panem Jackiem Jordanem na prelekcji poświęconej Wielkiemu Hetmanowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Żółkiewskiemu.

Od roku 1985, już po raz 35. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja. Już w najbliższy poniedziałek otwieramy się znów dla naszych czytelników. Na początek w ograniczonym zakresie, ale już nie możemy się doczekać.

Choć do kalendarzowej wiosny jeszcze dwa tygodnie, w bibliotece poszukiwaliśmy zwiastunów wiosny jeszcze przed ogłoszeniem zakazu prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz organizowania wycieczek. Zdążyliśmy przygotować się na przyjście nowej pory roku razem z przedszkolakami, które licznie przyjechały do nas z Dąbrowy Wielkiej.

Zgodnie z zaleceniami byliśmy zmuszeni odwołać umówione zajęcia edukacyjne z dziećmi z sieradzkich szkół i przedszkoli. Możemy za to podsumować cykl lekcji, które odbyły się w bibliotece w pierwszym tygodniu marca. Z przedszkolakami z trzech sieradzkich placówek (PP nr 5, PP nr 6 oraz PP nr 3) zanurzyliśmy się w świat najpiękniejszych baśni. Dzieci miały możliwość wcielić się w bohaterów znanych magicznych opowieści.

W piątek 21.02.2020 roku w holu naszej biblioteki zebrało się liczne grono znajomych artystki-amatorki Jadwigi Ruszkowskiej – przyjaciół, kolegów i koleżanek z SUTW i CKU w Sieradzu - admiratorów jej talentu. Okazją był wernisaż prac bohaterki wieczoru. Wystawa, która potrwa do końca marca b.r., obejmuje wykonane przez artystkę gobeliny, obrazy i rysunki o zróżnicowanej stylistyce. W opinii gości, wszystkie one świadczą o wielkiej wrażliwości plastycznej autorki.