W bieżącym roku szkolnym Przedszkole nr 15 w Sieradzu realizowało program ekologiczny "MALI BADACZE", który był wspierany przez WFOŚiGW w Łodzi. W ramach w/w programu powstał m.in. Kalendarz Ekologiczny, w którym zostały umieszczone prace przedszkolaków. Odbył się również konkurs literacki dla dzieci i rodziców pod tytułem "Fraszka ekologiczna".

Sobie samym i naszym Czytelnikom proponujemy podróż do czasów niedawno (???) minionych prezentując w holu biblioteki urządzenia techniczne, przede wszystkim maszyny do pisania, które stanowiły podstawę warsztatu pracy bibliotecznej i administracyjnej dwadzieścia lat temu i wcześniej.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zaprasza na wystawę Dawida Kosakiewicza, pseudonim "Kosa". Wystawa prezentuje prace młodego artysty wykonane ołówkiem. Rysunki przedstawiają twarze, samochody, symbole i znaki. Dawid Kosakiewicz w tym roku skończy 18 lat. Jest uczniem I klasy Szkoły Branżowej pierwszego stopnia w Sieradzu w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

17 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z historykiem, tym razem w związku z przypadającą 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jak do tego doszło? Jakie okoliczności temu sprzyjały? Czemu świętujemy 11 listopada? Dlaczego Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową?