13 lutego 2024 r. w CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu odbyła sie kolejna debata międzypokoleniowa w ramach spotkań "Aktywny Senior – to Ty!". Sieradzką młodzież reprezentowali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z opiekunem oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Sieradzu. Gościem spotkania był Pan Michał Sitarek (Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta Sieradza) wraz z inspektorem Natalią Barwaśną.

Zaproszonych gości oraz uczestników przywitała Pani Sylwia Dęga-Frątczak (wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu).
Uczestnicy na początku wysłuchali utworu Kuby Sienkiewicza "Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły". To kontrowersyjna, ponadczasowa piosenka, która powstała 35 lat temu i wydaje się być nadal aktualna i popularna. Debatę poprowadziła Pani Sylwia Dęga-Frątczak, która zaczęła od przedstawienia początków edukacji wywodzącej się ze starożytnej Grecji. Tematy poruszone podczas debaty dotyczyły ubioru, systemu oceniania i reform edukacji. Konkluzją burzliwej dyskusji był jednoznaczny wniosek, że ciągłe zmiany w edukacji nie wpływają dobrze na funkcjonowanie szkoły. Ponadto dodano, że system oceniania tak różny na przestrzeni ostatnich lat oraz odpowiedzi wpisujące się w klucz egzaminacyjny często uniemożliwiają kreatywny rozwój młodego człowieka. Młodzież II LO zgodna była co do zasadności stosowania procentowej formy oceny, jaka obowiązuje w ich szkole. Stwierdzono, że edukacja choćby do lat 80-tych była trudna, zarezerwowana dla nielicznych, co więcej sama Matura była trudniejsza. Obecnie jest łatwiej, nie 50 a tylko 30 % wystarczy, aby uzyskać świadectwo dojrzałości. W dzisiejszych czasach mamy indywidualizację pracy z uczniem, czego dawniej nie było. To, co się nie zmieniło na przestrzeni lat, to funkcjonowanie dość licznych klas. Jeżeli chodzi o ubiór szkolny zdania jednoznacznie wskazywały, że mundurki nie były dobrze postrzegane, liczy się za to schludny, wygodny strój, dostosowany do osobowości ucznia.
Nie można było pominąć kwestii ostatniej propozycji MEN dotyczącej rezygnacji z prac domowych. Niewątpliwie wszyscy byli zgodni, że uczniowie są przeciążeni pracami domowymi i może to być dobre rowiązanie dla uczniów, a zwłaszcza dla tych, którzy sami mobilizują się do poszerzania wiedzy. Dodatkowo poruszona była też kwestia wychowania przez szkołę. Stwierdzono, że jej wpływ ma znaczenie, aczkolwiek jest to obowiązek rodziców. Natomiast rolą szkoły jest wyposażyć ucznia w wiedzę. Spotkanie umilił wszystkim słodki poczęstunek podarowany przez Urząd Miasta w Sieradzu.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, seniorom, młodzieży, zaproszonym gościom i zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 26 lutego w Naszej Bibliotece.