Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty zajęć czytelniczo-edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli bibliotekarzy. Lekcje można zamawiać osobiście w siedzibie biblioteki lub telefonicznie 43 822 31 64

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty zajęć czytelniczo-edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli bibliotekarzy. Lekcje można zamawiać osobiście w siedzibie biblioteki lub telefonicznie 43 822 31 64

Dla uczniów na każdym poziomie edukacji

Pierwszy raz w bibliotece
Zajęcia biblioteczne zapoznające z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu (zbiory,zasady korzystania, katalogi). Częścią zajęć jest oprowadzenie po pomieszczeniach biblioteki 

Przedszkola oraz szkoły podstawowe - klasy I-III

Jak powstaje książka?
Droga powstawania książki od autora, poprzez ilustratora, korektora, drukarza,introligatora... Lekcja z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Prośby książki
Zajęcia literacko-biblioteczne propagujące dbałość o książki.

A to Polska właśnie
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe.Lekcja wykorzystuje teatrzyk kamishibai i bajkę „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”.

Kum-kum-kum z bródką
Zajęcia literacko-plastyczne o wiośnie. Efektem zajęć jest praca plastyczna przygotowana w grupach.

Winylowy świat bajek

Zabawa wierszami Tuwima
Zajęcia literackie wykorzystujące metody aktywizujące. Krótkie inscenizacje najpopularniejszych wierszy Juliana Tuwima z udziałem dzieci.

Zwyczaje Pluszowego Misia
Zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Podczas gier i zabaw poznajemy wspólnie „misiowe” zwyczaje. Lekcja wykorzystuje środki multimedialne.

Niezwykłe przygody kredek

Poznajemy zawody
Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Andrzejkowy zawrót głowy!

Karnawałowy bal książek

Emocje skąd się biorą?

Dzień Postaci z Bajek

Czy krasnoludki są na świecie?

Godzina radości z J. Brzechwą

Teatrzyk kamishibai - słowem malowane

Pokochaj wiersze z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu

 

Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

Z Astrid Lindgren
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi Langstrumpf”. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Pajacyk z długim nosem pokazuje Włochy
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Pinokio” Carlo Collodi. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Mikołajek przewodnikiem po Francji
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Mikołajek” Rene Gościnnego.Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Podróż po Anglii z Kubusiem Puchatkiem
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Kubuś Puchatek” Alana Alexandra Millne. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

W kraju Pana Andersena
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o baśnie Hansa Christiana Andersena.Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem” (sześć cyklicznych spotkań).

Zanim Tuwim został poetą
Zajęcia literackie przybliżające dziecięce lata sławnego poety. Zawierają zagadki tematyczne. Lekcja wykorzystuje środki multimedialne.

Odzyskanie niepodległości
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Zbiory specjalne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu
Zajęcia omawiające rodzaje zbiorów specjalnych gromadzonych w BP w Sieradzu. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Dokumenty audiowizualne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu
Zajęcia omawiające rodzaje dokumentów nieksiążkowych, sposób ich gromadzenia i udostępniania. Lekcja oparta na pogadance i dyskusji.

Książka o sztuce – źródło informacji, przeżyć estetycznych i refleksji
Zajęcia czytelnicze przybliżające tematykę sztuki w oparciu o zbiory ikonograficzne.

Tolerancja ważna rzecz
Zajęcia uwrażliwiające na potrzebę akceptacji odmienności. Praca w grupach.

Media pomagają czy szkodzą?
Zajęcia biblioteczne poruszające tematykę nowoczesnych mediów, wyszukiwania w nich informacji i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wzbogacone o prezentację multimedialną.

Poznajemy swoje mocne strony
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

W kręgu wartości
Cztery cykliczne spotkania dotyczące przyjaźni, uczciwości, odpowiedzialności,wolności.

Warsztaty plastyczne
Zajęcia, podczas których wykonujemy zakładki do książek, a także laurki bądź kartki świąteczne różnymi technikami (Dzień Mamy, Walentynki, Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne).

Szkoły ponadpodstawowe

Czasopisma bawią i uczą
Zajęcia biblioteczne dotyczące tematyki czasopism, ich klasyfikacji i typów. Prowadzone w oparciu o zbiory BP w Sieradzu, za pomocą metod aktywizujących.

Wyszukiwanie informacji w bazach BP w Sieradzu i innych bibliotek
Zajęcia biblioteczne o charakterze warsztatowym dotyczące wyszukiwania informacji w bazach BP i innych bibliotek. Zapoznanie ze stroną internetową BP,katalogami tradycyjnymi i internetowymi (zbiorów zwartych i ciągłych).

Tak bardzo różni, czyli o tolerancji
Zajęcia poruszające tematykę tolerancji wobec innych. Lekcja wykorzystuje metody aktywizujące. W dużej części oparta na pracy w grupach.

Sieć nie zawsze bezpieczna
Zajęcia omawiające zagrożenia w świecie Internetu, poruszające problem cyberbullyingu. Lekcja oparta na pracy w grupach wzbogacona o prezentację multimedialną,

Od nauki do pracy
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem techniki dramy.