Cytat miesiąca

 

"Cóż to takiego jest wiedza?
Nic innego jak zapisane doświadczenie."

Thomas Carlyle

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne

  1. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu może sprowadzić z innych bibliotek na terenie kraju ksiązki, których nie posiada w swoich zasobach oraz których brak w innych bibliotekach na terenie Sieradza.
  2. Sprowadzone mogą być książki naukowe i popularnonaukowe oraz w uzasadnionych przypadkach beletrystyczne, w ilości nie większej niż trzy woluminy.
  3. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać tylko użytkownicy biblioteki i jej filii posiadający niezablokowane konto elektroniczne oraz aktualną kartę biblioteczną.
  4. Przyjmowanie zamówień i udostępnianie sprowadzanych książek odbywać się będzie w siedzibie BP w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2.
  5. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem książek pokrywa użytkownik po złożeniu zamówienia. Opłatę uiszcza dyżurującemu bibliotekarzowi w wysokości aktualnej taryfy Poczty Polskiej lub innego dostawcy - przewoźnika.
  6. Książek sprowadzonych z innych bibliotek nie udostępnia się na zewnątrz.
  7. Z książek korzystać można jedynie w Wydziale Informacji i Instruktażu Metodycznego, lub innym miejscu na terenie biblioteki wskazanym przez bibliotekarza.
  8. Czas korzystania ze zbiorów określa biblioteka, która je wypożyczyła.
  9. Reprografia materiałów bibliotecznych odbywa się wg cennika usług biblioteki w Sieradzu z uwzględnieniem zasad i warunków podanych przez bibliotekę, z której książkę sprowadzono i zgodnie z prawem autorskim.

 

Składanie zamówień w Wypożyczalni.