Covid 19 - Procedury

covid

Bezpłatne e-książki

Libra Ibuk

logo libclient

Wiktoria 1920

Wiktoria 1920

Cytat miesiąca

 

"Chwałą jednych jest, że piszą,
a innych,
że się do tego nie zabierają"


Jean de La Bruyère

 

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

 

Rok 2020

 1. Agresja
 2. Animaloterapia
 3. Aspiracje życiowe młodzieży
 4. Autorytet nauczyciela
 5. Autyzm (2014-2020)
 6. Bitwa Warszawaka
 7. Bocheński Józef Maria
 8. Ciąża i poród
 9. Choreoterapia - wydawnictwa ciągłe
 10. Choreoterapia - wydawnictwa zwarte
 11. Choroba w życiu człowieka
 12. Choroby skóry
 13. Dąbrowska Maria - bibliografia podmiotowa
 14. Dąbrowska Maria - bibliografia przedmiotowa
 15. Depresja dzieci i młodzieży
 16. Diagnoza pedagogiczna
 17. Diagnoza psychologiczna
 18. Dorosłe dzieci alkoholików - wydawnictwa ciągłe
 19. Dorosłe dzieci alkoholików - wydawnictwa zwarte
 20. Dziecko zdolne - wydawnictwa ciągłe
 21. Dziecko zdolne - wydawnictwa zwarte
 22. Epidemie i choroby zakaźne
 23. Fizyka i fizycy
 24. Fizyka - materiały dla nauczycieli, studentów i uczniów
 25. Globalizacja
 26. Higiena psychiczna
 27. Ingarden Roman
 28. Islam
 29. Jan Pawel II - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
 30. Jan Pawel II - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
 31. Jan Pawel II - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
 32. Jan Pawel II - Materiały metodyczne i repertuarowe
 33. Jedynactwo
 34. Koncentracja uwagi
 35. Korupcja - patologia instytucji
 36. Kossakowie - Juliusz, Wojciech, Jerzy
 37. Kościoły i kaplice w Polsce
 38. Koty
 39. Książka obrazkowa i teatrzyk kamishibai w zbiorach biblioteki
 40. Logistyka
 41. Łask i Ród Łaskich
 42. Mozg (Umysl), Neurodydaktyka, Neuropsychologia, Uczenie sie - wydawnictwa ciągłe
 43. Mózg (Umysł), Neurodydaktyka, Neuropsychologia, Uczenie się - wydawnictwa zwarte
 44. Muzykoterapia
 45. Nabytki pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej Sieradzu Filia w Łasku w ramach realizacji zadania pt. „Książka dla każdego. Każdy czyta to, co lubi” z Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego „łódzkie na plus 2020”
 46. cz. 1               cz. 2               cz.3
 47. Nabytki pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w ramach realizacji zadania pt. „Twoja twarz powinna być mi znana” z Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego "łódzkie na plus 2020"
 48. cz. 1               cz. 2               cz. 3               cz. 4                cz. 5               cz. 6               cz.7
 49. Negocjacje - teoria i praktyka
 50. Ocena pracy nauczyciela - wydawnictwa ciągłe
 51. Ocena pracy nauczyciela - wydawnictwa zwarte
 52. Odnawialne źródła energii - wydawnictwa ciągłe
 53. Odnawialne źródła energii - wydawnictwa zwarte
 54. Ojcostwo - wydawnictwa ciągłe
 55. Ojcostwo - wydawnictwa zwarte
 56. Patologie seksualne - zarys zagadnienia
 57. Picasso Pablo - życie i twórczość
 58. Plan Daltoński
 59. Podania i legendy polskie ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego
 60. Poddębice i okoliczne miejscowości
 61. Pracoholizm a pedagogika i psychologia pracy
 62. Program- kształcenia-nauczania-szkolny- autorski
 63. Promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie
 64. Rodzice – przedszkole - szkoła (wzajemne relacje)
 65. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym - wydawnictwa ciągłe
 66. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym - wydawnictwa zwarte
 67. Samobójstwa dzieci i młodzieży 2000-2020
 68. Samobójstwo
 69. Sport w życiu osób niepełnosprawnych
 70. Stres: przyczyny, terapia
 71. Sylwetki związane z Sieradzem
 72. Świetlice szkolne
 73. Tyrmand Leopold
 74. Uzależnienia dzieci i młodzieży
 75. Wykluczenie społeczne
 76. Wypalenie zawodowe pracowników różnych grup zawodowych
 77. Wyszyński Stefan - Prymas Tysiąclecia
 78. Zabawa
 79. Zaburzenia zachowania
 80. Zima - scenariusze zajęć, gry i zabawy
 81. Ziołolecznictwo
 82. Żółkiewski Stanisław

 

Rok 2019

 1. 100-lecie Województwa łódzkiego - edukacja, kultura, sztuka
 2. 100-lecie Województwa łódzkiego - historia
 3. 100-lecie Województwa łódzkiego - środowisko geograficzno-przyrodnicze
 4. 100-lecie Województwa łódzkiego - środowisko społeczno-ekonomiczne
 5. Bezdomność
 6. Drama – metoda aktywizująca - wydawnictwa zwarte
 7. Drama – metoda aktywizująca - zbiory ciągłe
 8. Doradztwo zawodowe a rynek pracy
 9. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 10. Edelman Marek
 11. Edukacja ekologiczna
 12. Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Herling-Grudzinski Gustaw - bibliografia podmiotowa
 14. Herling-Grudzinski Gustaw - bibliografia przedmiotowa
 15. Integracja sensoryczna
 16. Konflikty
 17. Matematyka w szkołach podstawowych - wydawnictwa zwarte
 18. Matematyka w szkołach podstawowych (materiały dla nauczycieli) - wydawnictwa zwarte
 19. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych - wydawnictwa zwarte
 20. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych - zbiory ciągłe
 21. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych (materiały dla nauczycieli) - wydawnictwa zwarte
 22. Matematyka w szkołach wyższych - wydawnictwa zwarte
 23. Moniuszko Stanisław
 24. Opieka społeczna - wydawnictwa zwarte
 25. Orientacja zawodowa w szkole
 26. Parki narodowe i rezerwaty przyrody
 27. Powstania Śląskie
 28. Prawa dziecka (2000-2019)
 29. Reklama język, mechanizmy, przekaz - wydawnictwa zwarte
 30. Reklama język, mechanizmy, przekaz - zbiory ciągłe
 31. Rodzice dziecka niepełnosprawnego
 32. Rozwód w rodzinie - wydawnictwa ciagłe
 33. Rozwód w rodzinie - wydawnictwa zwarte
 34. Starzenie się i starość
 35. Tokarczuk Olga - bibliografia podmiotowa
 36. Tokarczuk Olga - bibliografia przedmiotowa
 37. Unia Lubelska
 38. Wychowanie do wartości do 2009 r - wydawnictwa ciągłe
 39. Wychowanie do wartości od 2010 r - wydawnictwa ciągłe
 40. Wychowanie do wartości - wydawnictwa zwarte
 41. Wychowanie fizyczne i aktywość ruchowa w przedszkolu i nauczaniu początkowym
 42. Wychowanie fizyczne i aktywność ruchowa w szkołach ponadgimnazjalnych
 43. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 44. Zespół Aspergera - wydawnictwa zwarte

 

Rok 2018

 1. Bajki bawią, uczą, leczą
 2. Bajkoterapia - artykuły z czasopism
 3. Bajkoterapia - wydawnictwa zwarte
 4. Domy Pomocy Społecznej
 5. Dyscyplina w wychowaniu
 6. Edukacja alternatywna
 7. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i nauczaniu poczatkowym – materiały pomocnicze dla nauczycieli
 8. Edukacja konsumencka
 9. Empatia a wychowanie i nauczanie
 10. Gry komputerowe
 11. Grywalizacja
 12. Hazard
 13. Herbert Zbigniew
 14. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu początkowym
 15. Język angielski w szkołach ponadgimnazjalnych
 16. Kobieta w społeczeństwie - artykuły z czasopism
 17. Kobieta w społeczeństwie - wydawnnictwa zwarte
 18. Komunikacja niewerbalna
 19. Logopedia - artykuły z czasopism
 20. Logopedia - wydawnictwa zwarte
 21. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 22. Nadzór pedagogiczny
 23. Nowosci dla nauczycieli - praca wychowawcza z uczniem
 24. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.  - Flash mob „Stop cyberprzemocy”
 25. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.Heppening – „Problemy XXI wieku: Terroryzm”
 26. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. - Performance i debata Aktywna Tolerancyjna Otwarta Młodzież
 27. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. I Niezbednik polonisty i wychowawcy
 28. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. II Materiały praktyczne pomocne w pracy pedagoga
 29. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. III Teksty literackie przydatne na lekcji
 30. Praca domowa ucznia
 31. Praca w grupie, praca zespołowa
 32. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 33. Przemoc wobec kobiet
 34. Psychologia konsumencka
 35. Rodzeństwo
 36. Samorząd szkolny
 37. Samotne rodzicielstwo
 38. Stereotypy
 39. Teatrzyk Kamishibai
 40. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 41. Wychowanie patriotyczne

 

Rok 2017

 1. Andrzejki, wróżby
 2. Asertywność, czyli sztuka mówienia NIE!
 3. Conrad - Korzeniowski Joseph
 4. Czas wolny dzieci i młodzieży
 5. Dyskalkulia
 6. Edukacja globalna
 7. Filmy edukacyjny w zbiorach audiowizualnych
 8. Głos narzędziem pracy nauczyciela
 9. Grupy rówieśnicze
 10. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa ciągłe
 11. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa zwarte
 12. Matematyka w wychowaniu przedszkolnym
 13. Mnemotechniki czyli techniki zapamiętywania
 14. Motywacja uczenia się
 15. Mózgowe porażenie dziecięce
 16. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - literatura dla dzieci i młodzieży
 17. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawcówi rodziców
 18. Naucza czytania w przedszkolu i klasach początkowych
 19. Nauka pisania w przedszkolu i klasach początkowych
 20. Piłsudski Józef
 21. Portale społecznościowe
 22. Powstanie Kościuszkowskie
 23. Przyjaźń w relacjach międzyludzkich
 24. Resocjalizacja nieletnich
 25. Reymont Władysław Stanisław
 26. Rytmika w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
 27. Subkultury i podkultury
 28. Wagary
 29. Walentynki - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli

 

Rok 2016

 1. Alkoholizm choroba jednostki i społeczenstwa
 2. Alkoholizm profilaktyka i terapia
 3. Alkoholizm programy profilaktyczne i scenariusze
 4. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży
 5. Anoreksja i bulimia
 6. Autoagresja, autodestrukcja, samookaleczenia
 7. Edukacja domowa
 8. Eurosieroctwo
 9. FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
 10. Fonoholizm - uzależnienie od telefonu komórkowego
 11. Graffiti
 12. Hospicja - opieka paliatywna
 13. Jąkanie
 14. Kara śmierci
 15. Komiks
 16. Fotografia moim hobby
 17. Humor w pedagogice i psychologi
 18. Kłamstwo w relacjach interpersonalnych
 19. Metoda Marii Montessori
 20. Mozart Wolfgang Amadeus
 21. Niewidomi i niedowidzący
 22. Niesłyszący i niedosłyszący
 23. Origami – sztuka składania papieru
 24. Pies - przyjacielem i terapeutą
 25. Płeć kulturowa
 26. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 27. Przemoc jako zjawisko społeczne
 28. Przemoc seksualna
 29. Przemoc w rodzinie
 30. Przemoc w szkole
 31. Rasizm, dyskryminacja, uprzedzenia
 32. Rozwody
 33. Rozwój dziecka 5-6 letniego
 34. Sienkiewicz Henryk - zbiory ciągłe
 35. Sienkiewicz Henryk - zbiory zwarte
 36. William Szekspir - bibliografia podmiotowa
 37. William Szekspir - bibliografia przedmiotowa
 38. Wykluczenie społeczne i marginalizacja
 39. Terroryzm
 40. Żłobki

 

Rok 2015

 1. Agresja elektroniczna (cyberbullying, cyberstalking, flaminf, trolling)
 2. Biblioteki cyfrowe
 3. Biblioteki pedagogiczne w Polsce
 4. Biblioteki szkolne w Polsce - czasopisma
 5. Biblioteki szkolne w Polsce - książki
 6. Coaching
 7. Czytelnictwo - teoria
 8. Długosz Jan
 9. Dzień Babci, Dzień Dziadka
 10. Dzień Dziecka – materiały repertuarowe
 11. Dzien Matki – materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 12. Dzień Nauczyciela - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 13. Dzień Ojca - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 14. Edukacja plastyczna w przedszkolu
 15. Edukacja teatralna w przedszkolu
 16. Edukacja teatralna w szkole podstawowej
 17. Edukacja teatralna w szkole ponadpodstawowej
 18. Herbert Zbigniew
 19. Jan Paweł II
 20. Konwicki Tadeusz
 21. Leworęczność
 22. Motyw cierpienia w literaturze
 23. Motyw Holocaustu w literaturze
 24. Motyw kobiety w literaturze
 25. Motyw miłości i erotyzmu w literaturze i sztuce
 26. Nabytki pozyskane do BP w Sieradzu w darze od czytelników (I - VI 2015)
 27. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 28. Nikotynizm
 29. Ocenianie kształtujące
 30. Pedagogika opiekunczo-wychowawcza. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 31. Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum - materiały pomocnicze
 32. Popularyzacja czytelnictwa w przedszkolu - materiały pomocnicze
 33. Popularyzacja czytelnictwa w szkole podstawowej - materialy pomocnicze
 34. Popularyzacja czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej - materialy pomocnicze
 35. Prace plastyczne moim hobby
 36. Reymont Władysław Stanisław
 37. Rok Witkiewiczów
 38. Rysunek dziecka
 39. Teatroterapia
 40. Wolontariat
 41. Wychowanie do wolności
 42. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji
 43. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
 44. Zabawki w wychowaniu

 

Rok 2014

 1. Cukrzyca nie musi być przeszkodą
 2. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 3. Gotowość szkolna. Obowiązek szkolny
 4. Harcerstwo - dobry sposób na wakacje
 5. Kolberg Oskar
 6. Matematyka w gimnazjum
 7. Matematyka w szkołach ponadgimnazjalnych
 8. Nieśmiałość
 9. Pedagogika resocjalizacyjna
 10. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 11. Uczeń zdolny
 12. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
 13. Wspomaganie szkoły

 

Rok 2013

 1. Arteterapia 
 2. Autyzm
 3. Biblioterapia
 4. Ekologia w edukacji - materiały dla nauczycieli i uczniów - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 5. Internat - jako środowisko wychowawcze
 6. Lutosławski Witold
 7. Nabytki - bibliotekoznawstwo, socjologia, ekonomia (lipiec - grudzień 2012)
 8. Nabytki - ekologia, biologia, medycyna (lipiec - grudzień 2012)
 9. Nabytki - literatura, historia, sztuka (lipiec - grudzień 2012)
 10. Nabytki - pedagogika i psychologia (lipiec - grudzień 2012)
 11. Nagroda i kara w wychowaniu
 12. Nowotwory co o nich wiemy
 13. Ogród - moje hobby - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 14. Powstanie Styczniowe
 15. Powstanie Styczniowe - zbiory regionalne i materiały metodyczne
 16. PRL
 17. Przedszkole - współpraca z rodzicami i środowiskiem
 18. Szkoła - współpraca z rodzicami
 19. Szymborska Wisława
 20. Wycieczki i turystyka szkolna
 21. Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
 22. Zioła - rośliny lecznicze
 23. Zajęcia terenowe w nauczaniu
 24. Zmiany klimatyczne - przyczyny, skutki, przeciwdzialanie - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW

 

Rok 2012

 1. Adopcja
 2. Autorytet nauczyciela
 3. Autorytet rodziców
 4. Cyberprzemoc (komputer, internet, gry komputerowe)
 5. Depresja
 6. Dopalacze i substancje psychoaktywne
 7. Doradztwo zawodowe a rynek pracy
 8. Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna dorosłych
 9. Kibice i pseudokibice
 10. Konflikty w rodzinie
 11. Konflikty w szkole
 12. Konopnicka Maria
 13. Korczak Janusz
 14. Kraszewski Józef Ignacy
 15. Kurator sądowy
 16. Nabytki I-VI 2012 - Bibliotekoznawstwo , literatura, sztuka
 17. Nabytki I-VI 2012 - Pedagogika, psychologia
 18. Nabytkii I-VI 2012 - Socjologia
 19. Macierzyństwo nieletnich
 20. Marketing w bibliotece
 21. Nabytki IX - XII. 2011 r.
 22. Orientacja zawodowa w szkole
 23. Oświata w Austrii, Belgii i Holandii
 24. Oświata w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech
 25. Oświata w Danii, Finlandii, Szwecji
 26. Oświata we Francji i Niemczech
 27. Pedagog szkolny
 28. Skarga Piotr
 29. Slang, gwara, język uczniowski
 30. Specjalne potrzeby edukacyjna dzieci i młodzieży
 31. Tolerancja
 32. Tuwim Julian
 33. Wielkanoc
 34. Wykaz lektur szkolnych za lata 2006-2012

 

Rok 2011

 1. Boże Narodzenie - historia, tradycja, obrzędy
 2. Boże Narodzenie - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli
 3. Curie - Skłodowska Maria
 4. Dorosle dzieci alkoholikow
 5. Domy dziecka
 6. Dzieci ulicy
 7. Etyka zawodu nauczyciela.
 8. Eutanazja
 9. Kreatywnosc i aktywnosc tworcza dzieci
 10. Media w edukacji i wychowaniu
 11. Motyw miłości.
 12. Praca opiekunczo - wychowawcza z dzieckiem chorym poza szkola
 13. Praca socjalna
 14. Samobójstwa
 15. Single
 16. Wychowanie seksualne dzieci i mlodziezy.
 17. Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli
 18. Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

do 2010 roku

 1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolaka
 2. Agresja dzieci w wieku przedszkolnym - przyczyny, profilaktyka, terapia
 3. Aktywność twórcz dzieci i młodzieży
 4. Aktywizacja, aktywność, potrzeby kulturalne i edukacyjne ludzi starszych.
 5. Andragogika
 6. Animaloterapia - terapia z udziałem zwierząt
 7. Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy
 8. Bankowość
 9. Doskonalenie procesu uczenia się
 10. Dysleksja,dysgrafia,dysortografia.
 11. Dziadkowie w rodzinie.
 12. Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.
 13. Finanse
 14. Gimnastyka korekcyjna.
 15. Gimnazjum jako środowisko wychowawcze
 16. Grafika komputerowa
 17. Informatyka
 18. Komisja Edukacji Narodowej.
 19. Marketing
 20. Miłosz Czesław
 21. Mobbing
 22. Myślenie twórcze
 23. Nabytki - inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) styczeń - sierpień 2010.
 24. Nabytki - psychologia i pedagogika styczeń - sierpień 2010.
 25. Nauczanie na odległość.
 26. NLP - neurolingwistyczne programowanie.
 27. Ojcostwo
 28. Organizacja ucząca się
 29. Pedagogiczne i psychologicznekonsekwencje migracji zarobkowej rodziców - EUROSIEROCTWO
 30. Pedagogika przedszkolna.
 31. Podatki
 32. Poradnictwo zawodowe
 33. Pracoholizm
 34. Projekt - metoda aktywizująca we współczesnej dydaktyce.
 35. Prostytucja nieletnich.
 36. Psychologia dziecka przedszkolnego.
 37. Rodzice w szkole.
 38. Rodzina a dziecko niepełnosprawne.
 39. Rodzina zastępcza.
 40. Rozwody.
 41. Socjologia.
 42. Socjotechnika (manipulacja, perswazja).
 43. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej.
 44. Sześciolatki w szkole.
 45. Święto niepodległości - materiały dla nauczycieli.
 46. Święto niepodległości - z naszych zbiorów.
 47. Terapia pedagogiczna - propozycje zajęć.
 48. Terapia pedagogoiczna - wybrane zagadnienia.
 49. Trudności w nauce (rodzaje, przyczyny).
 50. Trudnosci w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza i terapia.
 51. Uczeń zdolny.
 52. Wady postawy - diagnoza, profilaktyka.
 53. Wizerunek nauczyciela.
 54. Wychowanie moralne we współczesnej szkole.
 55. Wychowanie patriotyczne.
 56. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym: dignozai terapia.
 57. Zdolności i uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym.