15 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu GENEARATION Z o wyzwaniach związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, dofinansowanym z programu ERASMUS+. Debata była drugim etapem projektu GENERATION Z. Została zrealizowana w formie zdalnego spotkania decydentów z młodzieżą licealną. Uczniowie klas czwartych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu – doradcami zawodowymi Centrum Planowania Informacji i Planowania Kariery.

Prelegenci przekazali młodzieży wchodzącej niebawem w dorosłość szereg podstawowych informacji dotyczących warunków panujących na rynku pracy, zebranych w formie krótkiej prezentacji. Przedstawili badania, które wskazują, że młodzi ludzie w wykształceniu upatrują swój sukces na rynku pracy. Proces przejścia pomiędzy edukacją a rynkiem pracy zależy od wykształcenia, a także od warunków społecznych i gospodarczych. Dlatego bardzo ważne jest umożliwienie im uczestnictwa w konsultacjach oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcami zawodowymi, którzy poprzez własne różnorakie kompetencje i umiejętności są w stanie nadać właściwy kierunek młodym osobom poszukującym własnej drogi zawodowej. Uczestnictwo w debacie było szansą dialogu dla młodych poszukujących i decydentów, wpływających na rynek pracy. Młodzież wykazała żywe zainteresowanie tematem spotkania co wyrażało się w licznych pytaniach do prelegentów. Szczególną uwagę młodzieży przykuła informacja o możliwości zdiagnozowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych. Ograniczony czas spotkania nie pozwolił na wyczerpanie tematu. Wynikiem debaty było rozbudzenie w uczniach zainteresowania swoją przyszłą drogą zawodowa i refleksja, że właściwe zaplanowanie swojej drogi zawodowej może zaowocować sukcesem zarówno na ścieżce kariery zawodowej jak i własnego rozwoju.