Zestawienia bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii

 

 Zestawienia bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii

 

Zestawienia od 2021 roku (aktualizowane)

  1. ADHD - zespół nadpobudliwości ruchowej
  2. Agatha Christie królowa kryminału - audiobooki
  3. Agatha Christie królowa kryminału - filmy
  4. Armia Krajowa
  5. Arteterapia - wydawnictwa ciągłe
  6. Arterapia - wydawnictwa zwarte
  7. Audiobooki w formacie Daisy
  8. Autyzm - wydawnictwa ciągłe
  9. Autyzm - wydawnictwa zwarte
  10. Baczyński Krzysztof Kamil - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  11. Baczyński Krzysztof Kamil - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
  12. Baczyński Krzysztof Kamil - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  13. Baczyński Krzysztof Kamil - wolne lektury
  14. Bajki dla dzieci
  15. Bajka słowno-muzyczna
  16. Bartoszewski Władysław - wydawnictwa ciągłe
  17. Bartoszewski Władysław - wydawnictwa zwarte
  18. Bezpieczeństwo narodowe - wydawnictwa zwarte
  19. Boże Narodzenie w tradycji i literaturze
  20. Butenko Bohdan - ilustrator
  21. Coaching - wydawnictwa zwarte
  22. Depresja - jak ją rozpoznać i pokonać ( artykuły z czasopism od 2000 r.)
  23. Depresja - jak ją rozpoznać i pokonać (książki od 2000 r.)
  24. Dobrostan psychiczny - wydawnictwa zwarte
  25. Dogoterapia - wydawnictwa zwarte
  26. Dojrzałość szkolna - wydawnictwa zwarte
  27. Doradztwo metodyczne - wydawnictwa ciągłe
  28. Doradztwo metodyczne - wydawnictwa zwarte
  29. Dyskalkulia - wydawnictwa zwarte
  30. Edukacja domowa - teoria i praktyka - wydawnictwa ciągłe
  31. Edukacja domowa - teoria i praktyka - wydawnictwa zwarte
  32. Edukacja ekologiczna - filmy
  33. Edukacja ekologiczna - wydawnictwa ciągłe
  34. Edukacja ekologiczna - wydawnictwa zwarte
  35. Edukacja włączająca - wydawnictwa ciągłe
  36. Edukacja zdrowotna w szkole i przedszkolu - wydawnictwa ciągłe
  37. Edukacja zdrowotna w szkole i przedszkolu - wydawnictwa zwarte
  38. Emocje dziecięce - jak sobie z nimi radzić? - wydawnictwa ciągłe
  39. Emocje dziecięce - jak sobie z nimi radzić? - wydawnictwa zwarte
  40. Fizykoterapia - wydawnictwa zwarte
  41. Fonoholizm - choroba cywilizacyjna - wydawnictwa ciągłe
  42. Fonoholizm - choroba cywilizacyjna - wydawnictwa zwarte
  43. Fredro Aleksander - bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  44. Fredro Aleksander - bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  45. Fredro Aleksander - literatura przedmiotu wydawnictw ciągłych
  46. Geremek Bronisław - wydawnictwa ciągłe
  47. Geremek Bronisław - wydawnictwa zwarte
  48. Getto Warszawskie
  49. Gry planszowe - wydawnictwa zwarte
  50. Gry planszowe w bibliotece i świetlicy - wydawnictwa ciągłe
  51. Gry planszowe w edukacji i wychowaniu - wydawnictwa ciągłe
  52. Grzegorzewska Maria - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  53. Grzegorzewska Maria - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
  54. Grzegorzewska Maria - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  55. Hłasko Marek - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  56. Hłasko Marek - Bibliografia przedmiotowa wydawnictwa ciągłe
  57. Hłasko Marek - Bibliografia przedmiotowa wydawnictwa zwarte
  58. Innowacje pedagogiczne - od 2017 r. - wydawnictwa ciągłe
  59. Innowacje pedagogiczne - od 2017 r. - wydawnictwa zwarte
  60. Integracja percepcyjno-motoryczna - wydawnictwa ciągłe
  61. Integracja percepcyjno-motoryczna - wydawnictwa zwarte
  62. Interwencja kryzysowa - wydawnictwa ciągłe
  63. Interwencja kryzysowa - wydawnictwa zwarte
  64. Jąkanie - wydawnictwa zwarte
  65. Język migowy - wydawnictwa ciągłe
  66. Język migowy - wydawnictwa zwarte
  67. Języki obce - metodyka nauczania - wydawnictwa ciągłe
  68. Języki obce - metodyka nauczania - wydawnictwa zwarte
  69. JOGA - wydawnictwa ciągłe
  70. JOGA - wydawnictwa zwarte
  71. Kamishibai
  72. Kłamstwo
  73. Konopnicka Maria - bibliografia podmiotowa
  74. Konopnicka Maria - bibliografia przedmiotowa
  75. Konopnicka Maria - Wolne Lektury
  76. Kopernik Mikołaj - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
  77. Konstytucja 3 maja 1791 r.
  78. Korfanty Wojciech
  79. Książki aktywnościowe
  80. Książki z zakresu pedagogiki i psychologii zakupione dla Filii BP w Wieluniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022
  81. Kształcenie zawodowe - wydawnictwa ciągłe
  82. Kształcenie zawodowe - wydawnictwa zwarte
  83. Lem Stanisław - bibliografia podmiotowa
  84. Lem Stanisław- bibliografia przedmiotowa
  85. Łódź i łódzkie - literatura dla dzieci – wydawnictwa zwarte
  86. Łukasiewicz Ignacy
  87. Mackiewicz Józef - wydawnictwa zwarte
  88. Matejko Jan
  89. Metodyka nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - wydawnictwa zwarte
  90. Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej (kl. IV-VIII) - wydawnictwa zwarte
  91. Metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych - wydawnictwa zwarte
  92. Mistrzowie Kina - filmy
  93. Mochnacki Maurycy - wydawnictwa ciągłe
  94. Mochnacki Maurycy - wydawnictwa zwarte
  95. Nadopiekuńczość - wydawnictwa zwarte
  96. Nauczanie ortografii w klasach I-III - wydawnictwa ciągłe
  97. Nauczanie ortografii w klasach I-III - wydawnictwa zwarte
  98. Nagroda i kara w wychowaniu - wydawnictwa ciągłe
  99. Nagroda i kara w wychowaniu - wydawnictwa zwarte
  100. Nowosielski Jerzy - wydawnictwa ciągłe
  101. Nowosielski Jerzy - wydawnictwa zwarte
  102. Nowości w Filii BP w Poddębicach z literatury dla dorosłych zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022
  103. Nowości w Filii BP w Poddębicach z literatury dla dzieci i młodzieży zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022
  104. Nowości w Filii BP w Poddębicach z pedagogiki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022
  105. Nowości w Filii BP w Zduńskiej Woli zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  106. Nauczanie matematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  107. Neurodydaktyka i efektywność uczenia się w różnym wieku - wydawnictwa ciągłe
  108. Neurodydaktyka i efektywność uczenia się w różnym wieku - wydawnictwa zwarte
  109. Norwid Cyprian Kamil - bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  110. Norwid Cyprian Kamil - bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
  111. Norwid Cyprian Kamil - bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  112. Nowe wydania lektur szkolnych zakupione dla Filii BP w Wieluniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2022
  113. Ocenianie kształtujące - wydawnictwa zwarte
  114. Ocenianie poziomu i postępów uczniów w szkole - wydawnictwa ciągłe
  115. Ocenianie poziomu i postępów uczniów w szkole - wydawnictwa zwarte
  116. Ochotnicze Hufce Pracy – wydawnictwa zwarte
  117. Otyłość - wydawnictwa ciągłe
  118. Otyłość - wydawnictwa zwarte
  119. Powstanie warszawskie - filmy
  120. Powstanie warszawskie - wydawnictwa zwarte
  121. Praca z lekturą w klasach I-III - wydawnictwa ciągłe
  122. Praca z lekturą w klasach I-III - wydawnictwa zwarte
  123. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
  124. Praca zespołowa - zasady, organizacja, efekty - wydawnictwa ciągłe
  125. Praca zespołowa - zasady, organizacja, efekty - wydawnictwa zwarte
  126. Programowanie pracy szkoły i programy szkolne - wydawnictwa ciągłe
  127. Programowanie pracy szkoły i programy szkolne - wydawnictwa zwarte
  128. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - wydawnictwa ciągłe
  129. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - wydawnictwa zwarte
  130. Przerwa-Tetmajer Włodzimierz - wydawnictwa zwarte
  131. Rodzeństwo - psychologia - wydawnictwa zwarte
  132. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza - wydawnictwa ciągłe
  133. Rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza - wydawnictwa zwarte
  134. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc - filmy
  135. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc - wydawnictwa zwarte
  136. Relacje międzyludzkie
  137. Romantyzm Polski - materiały dla szkół - wydawnictwa zwarte
  138. Romantyzm Polski - zagadnienia ogólne - wydawnictwa zwarte
  139. Romantyzm w Polsce - wydawnictwa ciągłe
  140. Romantyzm Polski w sztuce - wydawnictwa zwarte
  141. Różewicz Tadeusz - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  142. Różewicz Tadeusz- Bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
  143. Różewicz Tadeusz- Bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  144. Samoakceptacja
  145. Schulz Bruno - bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  146. Schulz Bruno - bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
  147. Schulz Bruno - bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  148. Single - socjologia - wydawnictwa zwarte
  149. Social media - wydawnictwa zwarte
  150. Socjalizacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - wydawnictwa zwarte
  151. Stres, o tym jak uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem - wydawnictwa ciągłe
  152. Stres, o tym jak uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem - wydawnictwa zwarte
  153. Strzelecki Paweł Edmund
  154. Szachy - wydawnictwa ciągłe
  155. Szachy - wydawnictwa zwarte
  156. Sztuczna inteligencja - wydawnictwa zwarte
  157. Szymborska Wisława - bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
  158. Szymborska Wisława - bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
  159. Szymborska Wisława - bibliografia wydawnictw ciągłych
  160. Św. Maksymilian Maria Kolbe - patron Zduńskiej Woli
  161. TIK w edukacji - wydawnictwa ciągłe
  162. TIK w edukacji - wydawnictwa zwarte
  163. Trauma
  164. Trudne zachowania dzieci - wybrane strategie działania - wydawnictwa ciągłe
  165. Trudne zachowania dzieci- wybrane strategie działani - wydawnictwa zwarte 
  166. Wielkie dzieła muzyczne - filmy
  167. Woda - wydawnictwa ciągłe
  168. Woda - wydawnictwa zwarte
  169. Wpływ telewizji na dzieci i młodzież
  170. Współpraca przedszkola z rodzicami
  171. Wybicki Józef (1747-1822) - wydawnictwa ciągłe
  172. Wybicki Józef (1747-1822) - wydawnictwa zwarte
  173. Wychowanie fizyczne w szkole - wydawnictwa ciągłe
  174. Wychowanie fizyczne w szkole - wydawnictwa zwarte
  175. Wycieczki szkolne - wydawnictwa zwarte
  176. Wyszyński Stefan
  177. Zaburzenia lateralizacji i leworęczność u dzieci - wydawnictwa ciągłe
  178. Zaburzenia lateralizacji i leworęczność u dzieci - wydawnictwa zwarte
  179. Zamoyska Jadwiga - wydawnictwa zwarte
  180. Zarządzanie czasem - wydawnictwa ciągłe
  181. Zarządzanie czasem - wydawnictwa zwarte
  182. Zduńska Wola i okolice
  183. Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży - wydawnictwa ciągłe
  184. Zdrowe odżywianie - wydawnictwa zwarte
  185. Zespól Downa - wydawnictwa zwarte
  186. Żołnierze wyklęci - filmy
  187. Żołnierze wyklęci - wydawnictwa zwarte

Rok 2020

   1. Agresja
   2. Animaloterapia
   3. Aspiracje życiowe młodzieży
   4. Autorytet nauczyciela
   5. Autyzm (2014-2020)
   6. Bitwa Warszawaka
   7. Bocheński Józef Maria
   8. Ciąża i poród
   9. Choreoterapia - wydawnictwa ciągłe
   10. Choreoterapia - wydawnictwa zwarte
   11. Choroba w życiu człowieka
   12. Choroby skóry
   13. Dąbrowska Maria - bibliografia podmiotowa
   14. Dąbrowska Maria - bibliografia przedmiotowa
   15. Depresja dzieci i młodzieży
   16. Diagnoza pedagogiczna
   17. Diagnoza psychologiczna
   18. Dorosłe dzieci alkoholików - wydawnictwa ciągłe
   19. Dorosłe dzieci alkoholików - wydawnictwa zwarte
   20. Dziecko zdolne - wydawnictwa ciągłe
   21. Dziecko zdolne - wydawnictwa zwarte
   22. Epidemie i choroby zakaźne
   23. Fizyka i fizycy
   24. Fizyka - materiały dla nauczycieli, studentów i uczniów
   25. Globalizacja
   26. Higiena psychiczna
   27. Ingarden Roman
   28. Islam
   29. Jan Pawel II - Bibliografia podmiotowa wydawnictw zwartych
   30. Jan Pawel II - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw ciągłych
   31. Jan Pawel II - Bibliografia przedmiotowa wydawnictw zwartych
   32. Jan Pawel II - Materiały metodyczne i repertuarowe
   33. Jedynactwo
   34. Koncentracja uwagi
   35. Korupcja - patologia instytucji
   36. Kossakowie - Juliusz, Wojciech, Jerzy
   37. Kościoły i kaplice w Polsce
   38. Koty
   39. Książka obrazkowa i teatrzyk kamishibai w zbiorach biblioteki
   40. Logistyka
   41. Łask i Ród Łaskich
   42. Mozg (Umysl), Neurodydaktyka, Neuropsychologia, Uczenie sie - wydawnictwa ciągłe
   43. Mózg (Umysł), Neurodydaktyka, Neuropsychologia, Uczenie się - wydawnictwa zwarte
   44. Muzykoterapia
   45. Nabytki pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filia w Łasku w ramach realizacji zadania pt. „Książka dla każdego. Każdy czyta to, co lubi” z Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego „łódzkie na plus 2020”
   46. cz. 1               cz. 2                cz.3
   47. Nabytki pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu w ramach realizacji zadania pt. „Twoja twarz powinna być mi znana” z Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego "łódzkie na plus 2020"
   48. cz. 1         cz. 2          cz. 3           cz. 4             cz. 5            cz. 6            cz.7
   49. Negocjacje - teoria i praktyka
   50. Ocena pracy nauczyciela - wydawnictwa ciągłe
   51. Ocena pracy nauczyciela - wydawnictwa zwarte
   52. Odnawialne źródła energii - wydawnictwa ciągłe
   53. Odnawialne źródła energii - wydawnictwa zwarte
   54. Ojcostwo - wydawnictwa ciągłe
   55. Ojcostwo - wydawnictwa zwarte
   56. Patologie seksualne - zarys zagadnienia
   57. Picasso Pablo - życie i twórczość
   58. Plan Daltoński
   59. Podania i legendy polskie ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego
   60. Poddębice i okoliczne miejscowości
   61. Pracoholizm a pedagogika i psychologia pracy
   62. Prawa człowieka
   63. Program- kształcenia-nauczania-szkolny- autorski
   64. Promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie
   65. Rodzice – przedszkole - szkoła (wzajemne relacje)
   66. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym - wydawnictwa ciągłe
   67. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym - wydawnictwa zwarte
   68. Samobójstwa dzieci i młodzieży 2000-2020
   69. Samobójstwo
   70. Sport w życiu osób niepełnosprawnych
   71. Stres: przyczyny, terapia
   72. Sylwetki związane z Sieradzem
   73. Świetlice szkolne
   74. Tyrmand Leopold
   75. Uzależnienia dzieci i młodzieży
   76. Wykluczenie społeczne
   77. Wypalenie zawodowe pracowników różnych grup zawodowych
   78. Wyszyński Stefan - Prymas Tysiąclecia
   79. Zabawa
   80. Zaburzenia zachowania
   81. Zima - scenariusze zajęć, gry i zabawy
   82. Ziołolecznictwo
   83. Żółkiewski Stanisław

 

Rok 2019

   1. 100-lecie Województwa łódzkiego - edukacja, kultura, sztuka
   2. 100-lecie Województwa łódzkiego - historia
   3. 100-lecie Województwa łódzkiego - środowisko geograficzno-przyrodnicze
   4. 100-lecie Województwa łódzkiego - środowisko społeczno-ekonomiczne
   5. Bezdomność
   6. Drama – metoda aktywizująca - wydawnictwa zwarte
   7. Drama – metoda aktywizująca - zbiory ciągłe
   8. Doradztwo zawodowe a rynek pracy
   9. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
   10. Edelman Marek
   11. Edukacja ekologiczna
   12. Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   13. Herling-Grudzinski Gustaw - bibliografia podmiotowa
   14. Herling-Grudzinski Gustaw - bibliografia przedmiotowa
   15. Integracja sensoryczna
   16. Konflikty
   17. Matematyka w szkołach podstawowych - wydawnictwa zwarte
   18. Matematyka w szkołach podstawowych (materiały dla nauczycieli) - wydawnictwa zwarte
   19. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych - wydawnictwa zwarte
   20. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych - zbiory ciągłe
   21. Matematyka w szkołach ponadpodstawowych (materiały dla nauczycieli) - wydawnictwa zwarte
   22. Matematyka w szkołach wyższych - wydawnictwa zwarte
   23. Moniuszko Stanisław
   24. Opieka społeczna - wydawnictwa zwarte
   25. Orientacja zawodowa w szkole
   26. Parki narodowe i rezerwaty przyrody
   27. Powstania Śląskie
   28. Prawa dziecka (2000-2019)
   29. Reklama język, mechanizmy, przekaz - wydawnictwa zwarte
   30. Reklama język, mechanizmy, przekaz - zbiory ciągłe
   31. Rodzice dziecka niepełnosprawnego
   32. Rozwód w rodzinie - wydawnictwa ciagłe
   33. Rozwód w rodzinie - wydawnictwa zwarte
   34. Starzenie się i starość
   35. Tokarczuk Olga - bibliografia podmiotowa
   36. Tokarczuk Olga - bibliografia przedmiotowa
   37. Unia Lubelska
   38. Wychowanie do wartości do 2009 r - wydawnictwa ciągłe
   39. Wychowanie do wartości od 2010 r - wydawnictwa ciągłe
   40. Wychowanie do wartości - wydawnictwa zwarte
   41. Wychowanie fizyczne i aktywość ruchowa w przedszkolu i nauczaniu początkowym
   42. Wychowanie fizyczne i aktywność ruchowa w szkołach ponadgimnazjalnych
   43. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   44. Zespół Aspergera - wydawnictwa zwarte

Rok 2018

   1. Bajki bawią, uczą, leczą
   2. Bajkoterapia - artykuły z czasopism
   3. Bajkoterapia - wydawnictwa zwarte
   4. Domy Pomocy Społecznej
   5. Dyscyplina w wychowaniu
   6. Edukacja alternatywna
   7. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i nauczaniu poczatkowym – materiały pomocnicze dla nauczycieli
   8. Edukacja konsumencka
   9. Empatia a wychowanie i nauczanie
   10. Gry komputerowe
   11. Grywalizacja
   12. Hazard
   13. Herbert Zbigniew
   14. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu początkowym
   15. Język angielski w szkołach ponadgimnazjalnych
   16. Kobieta w społeczeństwie - artykuły z czasopism
   17. Kobieta w społeczeństwie - wydawnnictwa zwarte
   18. Komunikacja niewerbalna
   19. Logopedia - artykuły z czasopism
   20. Logopedia - wydawnictwa zwarte
   21. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
   22. Nadzór pedagogiczny
   23. Nowosci dla nauczycieli - praca wychowawcza z uczniem
   24. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.  - Flash mob „Stop cyberprzemocy”
   25. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.Heppening – „Problemy XXI wieku: Terroryzm”
   26. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. - Performance i debata Aktywna Tolerancyjna Otwarta Młodzież
   27. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. I Niezbednik polonisty i wychowawcy
   28. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. II Materiały praktyczne pomocne w pracy pedagoga
   29. Pakiet edukacyjny dla polonistow (i nie tylko) na roznych etapach ksztalcenia cz. III Teksty literackie przydatne na lekcji
   30. Praca domowa ucznia
   31. Praca w grupie, praca zespołowa
   32. Prezentacje i wystąpienia publiczne
   33. Przemoc wobec kobiet
   34. Psychologia konsumencka
   35. Rodzeństwo
   36. Samorząd szkolny
   37. Samotne rodzicielstwo
   38. Stereotypy
   39. Teatrzyk Kamishibai
   40. Uniwersytet Trzeciego Wieku
   41. Wychowanie patriotyczne

Rok 2015

   1. Agresja elektroniczna (cyberbullying, cyberstalking, flaminf, trolling)
   2. Biblioteki cyfrowe
   3. Biblioteki pedagogiczne w Polsce
   4. Biblioteki szkolne w Polsce - czasopisma
   5. Biblioteki szkolne w Polsce - książki
   6. Coaching
   7. Czytelnictwo - teoria
   8. Długosz Jan
   9. Dzień Babci, Dzień Dziadka
   10. Dzień Dziecka – materiały repertuarowe
   11. Dzien Matki – materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
   12. Dzień Nauczyciela - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
   13. Dzień Ojca - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
   14. Edukacja plastyczna w przedszkolu
   15. Edukacja teatralna w przedszkolu
   16. Edukacja teatralna w szkole podstawowej
   17. Edukacja teatralna w szkole ponadpodstawowej
   18. Herbert Zbigniew
   19. Jan Paweł II
   20. Konwicki Tadeusz
   21. Leworęczność
   22. Motyw cierpienia w literaturze
   23. Motyw Holocaustu w literaturze
   24. Motyw kobiety w literaturze
   25. Motyw miłości i erotyzmu w literaturze i sztuce
   26. Nabytki pozyskane do BP w Sieradzu w darze od czytelników (I - VI 2015)
   27. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
   28. Nikotynizm
   29. Ocenianie kształtujące
   30. Pedagogika opiekunczo-wychowawcza. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
   31. Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum - materiały pomocnicze
   32. Popularyzacja czytelnictwa w przedszkolu - materiały pomocnicze
   33. Popularyzacja czytelnictwa w szkole podstawowej - materialy pomocnicze
   34. Popularyzacja czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej - materialy pomocnicze
   35. Prace plastyczne moim hobby
   36. Reymont Władysław Stanisław
   37. Rok Witkiewiczów
   38. Rysunek dziecka
   39. Teatroterapia
   40. Wolontariat
   41. Wychowanie do wolności
   42. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji
   43. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
   44. Zabawki w wychowaniu

Rok 2011

   1. Boże Narodzenie - historia, tradycja, obrzędy
   2. Boże Narodzenie - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli
   3. Curie - Skłodowska Maria
   4. Dorosle dzieci alkoholikow
   5. Domy dziecka
   6. Dzieci ulicy
   7. Etyka zawodu nauczyciela.
   8. Eutanazja
   9. Kreatywnosc i aktywnosc tworcza dzieci
   10. Media w edukacji i wychowaniu
   11. Motyw miłości.
   12. Praca opiekunczo - wychowawcza z dzieckiem chorym poza szkola
   13. Praca socjalna
   14. Samobójstwa
   15. Single
   16. Wychowanie seksualne dzieci i mlodziezy.
   17. Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli
   18. Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

do 2010 roku

   1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolaka
   2. Agresja dzieci w wieku przedszkolnym - przyczyny, profilaktyka, terapia
   3. Aktywność twórcz dzieci i młodzieży
   4. Aktywizacja, aktywność, potrzeby kulturalne i edukacyjne ludzi starszych.
   5. Andragogika
   6. Animaloterapia - terapia z udziałem zwierząt
   7. Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy
   8. Bankowość
   9. Doskonalenie procesu uczenia się
   10. Dysleksja,dysgrafia,dysortografia.
   11. Dziadkowie w rodzinie.
   12. Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.
   13. Finanse
   14. Gimnastyka korekcyjna.
   15. Gimnazjum jako środowisko wychowawcze
   16. Grafika komputerowa
   17. Informatyka
   18. Komisja Edukacji Narodowej.
   19. Marketing
   20. Miłosz Czesław
   21. Mobbing
   22. Myślenie twórcze
   23. Nabytki - inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) styczeń - sierpień 2010.
   24. Nabytki - psychologia i pedagogika styczeń - sierpień 2010.
   25. Nauczanie na odległość.
   26. NLP - neurolingwistyczne programowanie.
   27. Ojcostwo
   28. Organizacja ucząca się
   29. Pedagogiczne i psychologicznekonsekwencje migracji zarobkowej rodziców - EUROSIEROCTWO
   30. Pedagogika przedszkolna.
   31. Podatki
   32. Poradnictwo zawodowe
   33. Pracoholizm
   34. Projekt - metoda aktywizująca we współczesnej dydaktyce.
   35. Prostytucja nieletnich.
   36. Psychologia dziecka przedszkolnego.
   37. Rodzice w szkole.
   38. Rodzina a dziecko niepełnosprawne.
   39. Rodzina zastępcza.
   40. Rozwody.
   41. Socjologia.
   42. Socjotechnika (manipulacja, perswazja).
   43. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej.
   44. Sześciolatki w szkole.
   45. Święto niepodległości - materiały dla nauczycieli.
   46. Święto niepodległości - z naszych zbiorów.
   47. Terapia pedagogiczna - propozycje zajęć.
   48. Terapia pedagogoiczna - wybrane zagadnienia.
   49. Trudności w nauce (rodzaje, przyczyny).
   50. Trudnosci w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza i terapia.
   51. Uczeń zdolny.
   52. Wady postawy - diagnoza, profilaktyka.
   53. Wizerunek nauczyciela.
   54. Wychowanie moralne we współczesnej szkole.
   55. Wychowanie patriotyczne.
   56. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym: dignozai terapia.
   57. Zdolności i uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym.