Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu udostępnia bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych wydawnictw.

Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu liczy ponad 124 tysiące pozycji książkowych. Księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany poprzez zakup nowości wydawniczych z różnych dziedzin.

Czasopisma

Biblioteka Pedagogiczna posiada w swoim księgozbiorze ponad 240 tytułów czasopism, Na bieżąco prenumerowanych jest 11 tytułów. Większość gromadzonych czasopism reprezentuje tematykę z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania.

Audiowizualne

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu posiada w swoich zbiorach ponad 3220 voluminów materiałów audiowizualnych, w tym płyty analogowe, filmy szpulowe,szpulowe taśmy magnetofonowe, foliogramy, kasety magnetofonowe, kasetry VHS, przeźrocza, płyty CD i DVD.