BIP

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania naszej placówki.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Więcej o: Podstawy prawne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania placówki.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP