Misją Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu studentów, głównie kierunków pedagogicznych, kształcących się i dokształcających nauczycieli, a także osób poszukujących wiedzy i rozwoju na każdym etapie swojego życia.

Dbając o aktualizację zasobów Biblioteki promujemy nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej naszego kraju, a także innych krajów. Umożliwiamy dostęp do zbiorów na różnych nośnikach oraz zasobów czytelni wirtualnych. Wspieramy realizację potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami regionalnymi. Oferujemy wysokiej jakości usługi biblioteczne, realizowane przez kompetentny, dokształcający się i życzliwy użytkownikom personel.

Więcej o: Koncepcja

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu jest placówką oświatową. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Marszałkowski w Łodzi, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Więcej o: Organizacja

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu powstała 15 stycznia 1951 roku. Przez 25 lat działała jako Biblioteka Powiatowa, obejmując zasięgiem obszar ówczesnego powiatu sieradzkiego i merytorycznie podlegając Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Od 1975 r. do 1998 r. działała jako Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Sieradzu. W 1999 r., w związku z reformą administracyjną i likwidacją województwa sieradzkiego, została przekształcona w Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu.

Więcej o: Dorobek i osiągnięcia