Cytat miesiąca

.

"Książka - najczystsza istota
ludzkiego ducha."


Thomas Carlyle

 

Partnerzy

wfosigwBURSA
Samorządu Województwa Łódzkiego
w Sieradzu

 

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Sieradzu

image003

KBiIN

...

 15

 

pi bp
 

 O Bibliotece

Pedagogiczną Bibliotekę w Sieradzu tworzą: biblioteka macierzysta w Sieradzu oraz 7 bibliotek filialnych, działających w miastach na terenie województwa łódzkiego (Łasku, Zduńskiej Woli, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie Wieruszowie i Bronowie). Placówka służy w szczególności mieszkającym i/lub pracującym (studiującym) na terenie województwa pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych oraz studentom. Wszystkie zainteresowane osoby korzystać mogą również ze zbiorów placówki na miejscu w Czytelni. Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa (książki, czasopisma, multimedia i inne) z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Warsztat informacyjno-wyszukiwawczy biblioteki stanowią m.in. katalogi (tradycyjne i komputerowe) oraz kartoteki zagadnieniowe. Biblioteka macierzysta i biblioteki filialne prowadzą bogatą i zróżnicowaną działalność o charakterze informacyjno-metodycznym (lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, organizowanie wystaw, spotkania nauczycieli bibliotekarzy z metodykami do spraw bibliotek szkolnych i inne).