Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu powstała 15 stycznia 1951 roku. Przez 25 lat działała jako Biblioteka Powiatowa, obejmując zasięgiem obszar ówczesnego powiatu sieradzkiego i merytorycznie podlegając Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Od 1975 r. do 1998 r. działała jako Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Sieradzu. W 1999 r., w związku z reformą administracyjną i likwidacją województwa sieradzkiego, została przekształcona w Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu.

Placówka przez wiele lat nie posiadała własnego budynku, zajmując lokale w różnych placówkach oświatowych i publicznych Sieradza. W 1986 roku władze miasta przekazały Bibliotece Pedagogicznej barak na osiedlu Jaworowym. Budynek został zaadaptowany do potrzeb biblioteki, ale ciasnota pomieszczeń i brak jednolitej powierzchni magazynowej spowodowała podjęcie starań o rozbudowę budynku. W 1994 roku sieradzkie Kuratorium Oświaty wydało zgodę na powiększenie biblioteki. Rozbudowę podjęto w 1997 roku, a ukończono, pokonując liczne przeszkody w 2005 roku.

Kierownicy:

 • 1951 – 1956 - Maria Wacławkowa.
 • 1956 - 1958 - Henryk Pokornowski.
 • 1958 – 1962 - Eugenia Wojciszewska.
 • 1962 – 1964 -Wanda Szymczak.
 • 1964 - 1970 - Mieczysław Sałaciński.
 • 1970 – 1973 - Maria Berska.
 • 1973 - 1975 - Teresa Szubzda.

Dyrektorzy:

 • 1975 – 1982 - Halina Szeflińska.
 • 1982 – 1986 - Teofil Sawicki.
 • 1986 - 2012 - Grażyna Sawicka.
 • Od 2012 roku – Elżbieta Kowalska.

Cele i zadania:

Pedagogiczną Bibliotekę w Sieradzu tworzą: biblioteka macierzysta w Sieradzu oraz 7 bibliotek filialnych, działających w miastach na terenie województwa łódzkiego (Łasku, Zduńskiej Woli, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie Wieruszowie i Bronowie). Zgodnie ze Statutem Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Czytelnikami Biblioteki mogą być: nauczyciele i inni pracownicy instytucji edukacyjno-wychowawczych, studenci, uczniowie (ukończony 13-ty rok życia) i inne zainteresowane osoby.

Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa (książki, czasopisma, multimedia i inne) z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, materiały dotyczące problematyki regionu.

Biblioteka macierzysta i biblioteki filialne prowadzą bogatą i zróżnicowaną działalność o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół i bibliotek szkolnych. Organizują : zajęcia edukacyjne, wystawy, konkursy, spotkania autorskie, szkolenia. Biorą udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo.

Realizując zadania współpracują z wieloma instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi w regionie.