Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu było współorganizatorem Konferencji Naukowej „Dialog polsko-żydowski a wolność”, która odbyła się w dniach 6-7 września 2022 r. w Sieradzu. Konferencja wpisała się w obchody 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu. Organizatorami, obok naszej placówki, byli: Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął konferencję Honorowym Patronatem.

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Czekamy na teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Więcej

 Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, od początku sierpnia do końca przyszłego roku realizowane będą dwa projekty edukacyjne wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Sprawozdanie z konferencji, która została zorganizowana przez CRE WŁ w Sieradzu  w dniu 31 maja 2022 r.

 Realizowana była w formie on-line na platformie TEAMS i była bezpłatna.

 Celem konferencji było poszerzenie spektrum analizy źródeł informacji, możliwości, sposobów ich wykorzystania oraz zmian w tym zakresie. Przestrzenią rozważań były nowoczesne technologie w zarządzaniu informacją oraz kultura korzystania z rozległych źródeł informacji i różnych form książki. 

13 czerwca uczniowie klas V Szkoły Podstawowej nr 10 im Bolesława Zwolińskiego uczestniczyli w warsztatach ekologicznych realizowanych w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą Czytać znaczy wiedzieć. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerki z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła". Zwyczaje i ciekawostki o bocianie białym i czarnym były tematem dla pierwszej grupy.

14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie powiatowym Lapbookowe szaleństwo organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu. Konkurs realizowany był w ramach zadania „Czytać znaczy wiedzieć” z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 Jego celem było zwrócenie uwagi na lokalne walory przyrodniczo-historyczne swojego otoczenia, kształtowania świadomości ekologicznej, poszerzenie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w powiecie, popularyzowanie wiedzy o historii, przyrodzie, geografii i kulturze, rozwijanie umiejętności plastycznych, przekazywania i zaprezentowania swojej wiedzy.

9 czerwca uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu byli uczestnikami warsztatów ekologicznych realizowanych w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą Czytać znaczy wiedzieć. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". Uczniowie dowiedzieli się skąd pochodzą nasze ubrania, kto je szyje i jakie otrzymuje za to wynagrodzenie.