W ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą "Czytać znaczy wiedzieć" uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Spotkania odbyły w budynku naszej Biblioteki a poprowadziła je trenerka z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Uczniowie klas V i VI dowiedzieli się czym oddychamy, co to jest smog, czym są pyły zawieszone, jakie mogą być skutki zanieczyszczeń i jak możemy się chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Uczniowie klasy IV poznali Arktykę - niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów. Zdobyte wiadomości wykorzystali do stworzenia plakatu. Głównym celem podejmowanych działań jest kształtowanie postaw ekologicznych, a odpowiedzialny stosunek do przyrody jest jego ważnym elementem. Uczniowie byli aktywni i z dużym zaangażowaniem wykonywali polecenia trenerki.