W dniu 2 marca 2022 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Maria Szymańska - przewodnicząca, nauczyciel-bibliotekarz, CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;
 2. Elżbieta Kowalska - nauczyciel-bibliotekarz, CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;
 3. Marzanna Wróbel - nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka w Sieradzu

oceniła 273 rękopisy z 38 szkół podstawowych, wykonanych wiecznym piórem i dowolnie zdobionych. Komisja zweryfikowała zgodność prac z wymogami określonymi w regulaminie i dokonała ich oceny. Przy ocenie pod uwagę zostały wzięte następujące kryteria:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • spełnienie wymogów formalnych i technicznych,
 • poziom artystyczny pracy,
 • oryginalność i staranność wykonania,
 • rozwiązania kompozycyjne.

W trakcie obrad komisja wyłoniła 9 zwycięskich prac: W kategorii dzieci młodszych (klasy I-III) przyznano:

 • I miejsce - Malwina Skowron – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 • II miejsce – ex aequo Lena Świątek i Oliwier Świątek – ZSiP w Mokrsku
 • III miejsce – Tymon Płuciennik – SP Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

W kategorii dzieci starszych (klasy IV - VIII) przyznano:

 • I miejsce – Ewelina Parzybut – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej
 • II miejsce – Nadia Gołębiowska - SP Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie
 • III miejsce – Weronika Frołow – SP im. Juliana Tuwima w Izabelowie

Wyróżnienie – Roksana Szymańczyk – ZSP w Strzelcach Wielkich i Anna Biczysko – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom jest przewidziane pod koniec marca.