Uczniowie klas II -III, V-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim byli uczestnikami warsztatów ekologicznych realizowanych w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą Czytać znaczy wiedzieć. Celem zajęć dla klas starszych było uświadomienie uczniom, że nasze codzienne zakupy mają wpływ na środowisko. Kupując odpowiedzialnie ograniczamy ilość odpadów komunalnych. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi ekoznakami i innymi znakami spotykanymi na opakowaniach.

Podczas kryterialnego pokera próbowali ustalić hierarchię cech świadczących o tym czy zakupy są ekologiczne. Młodsi uczniowie przyglądali się tropom zwierząt. Uczyli się je rozpoznawać odciskając odlew kończyny w pudełku z piaskiem. Zaangażowanie uczniów w zajęcia sprawi, że treści przekazywane przez trenerkę zostaną zapamiętane.