W CRE WŁ w Sieradzu w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu odbyło się wręczenie nagród w konkursie kaligraficznym Zapomniana szuka pięknego pisania. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV - VIII. Celem konkursu było rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, uwrażliwiania na piękno pisma odręcznego i zasygnalizowanie postaci Patronów Roku 2022. Na konkurs wpłynęły 273 rękopisy z 38 szkół podstawowych, wykonanych wiecznym piórem i dowolnie zdobionych.

Laureaci VI edycji międzypowiatowego konkursu kaligraficznego "Zapomniana sztuka pięknego pisania" odebrali nagrody z rąk dyrektora CRE WŁ w Sieradzu Łukasza Goldmana i dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Cezariusza Mostowskiego - fundatora nagród.
W kategorii dzieci młodszych (klasy I-III) nagrody otrzymali:

  • I miejsce - Malwina Skowron – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej
  • II miejsce – ex aequo Lena ŚwiątekOliwier Świątek – ZSiP w Mokrsku
  • III miejsce – Tymon Płuciennik – SP Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

W kategorii dzieci starszych (klasy IV - VIII) nagrody otrzymali:

  • I miejsce – Ewelina Parzybut – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej
  • II miejsce – Nadia Gołębiowska - SP Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie
  • III miejsce – Weronika Frołow – SP im. Juliana Tuwima w Izabelowie
  • Wyróżnienie otrzymały: Roksana Szymańczyk – ZSP w Strzelcach Wielkich i Anna Biczysko – SP im. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej