11.04.02022 r w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone seniorom. Tym razem zaproszonym specjalistą była Pani Beata Dybała-Tkacz certyfikowany i dyplomowany coach. Uczestnicy dowiedzieli się o historii i rodzajach coachingu a przede wszystkim, że jest procesem wspierającym rozwój, opartym na relacji wzajemnego szacunku i zaufania miedzy coachem a klientem.

Jest też kluczem do osiągania celów osobistych i zawodowych oraz do odkrywania drzemiącego w każdym człowieku potencjału. Często wyrywa nas ze standardowych sposobów myślenia.
Seniorzy dowiedzieli się, że zmiana i nauka na każdym etapie życia przynosi wymierne korzyści dla sprawności umysłowej i zdrowia mózgu.
Spotkanie było bardzo ciekawe i wywołało wiele pozytywnych reakcji.