W dniu 2 czerwca uczniowie starszych  klas  Zespołu Szkół w Burzeninie byli uczestnikami warsztatów ekologicznych realizowanych w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus na rok 2022 pod nazwą Czytać znaczy wiedzieć.  Celem zajęć  było uświadomienie młodzieży jak ważne jest segregowanie odpadów. Śmieci pojawiły się na Ziemi razem z człowiekiem. Ich nadmiar spowodowany jest przez to, że zbyt wiele osób produkuje każdego dnia zbyt wiele śmieci i produkujemy bardzo szybko to, co rozkłada się bardzo wolno.

Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo segregować odpady, w jaki sposób ograniczać tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko. Zaangażowanie uczniów w zajęcia, gry i zabawy sprawią, że treści przekazywane przez instruktora zostaną zapamiętane.  Zdobyta wiedza pozwoli uratować naszą planetę.