Dnia 9 stycznia w siedzibie CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu odbyło się kolejne, udane spotkanie dla seniorów. Zaproszonego gościa przywitała wicedyrektor CRE WŁ BP w Sieradzu Pani Sylwia Dęga-Frątczak. Gościła u nas pani Anna Putyńska – znany i lubiany psycholog, współpracujący z Biblioteką od wielu lat. Zebranym zainteresowanym rozwiała ona wszelkie wątpliwości, omawiając temat: „Czas to zawsze sprzymierzeniec”. Zajęcia pozwoliły lepiej zrozumieć nasze reakcje na trudne sytuacje.

Uczestnicy poznali rodzaje stresu, strategie radzenie sobie z nim, ale także mobilizującą funkcję stresu oraz uzyskali odpowiedź na pytanie: "Jak radzić sobie z emocjami, budując w sobie odporność psychiczną?" Prowadząca polecała również rozsądne gospodarowanie czasem - szeregowanie zadań, koncentrowanie się na zadaniach na teraz (bez negatywnego myślenia). Dodatkowo zalecała rozkładanie dużych zadań na etapy i podkreślała, że pozytywne myślenie niewątpliwie ma dobry wpływ na nasze samopoczucie. Zajęcia, mające część warsztatową, pobudziły uczestników do działania, przy czym wywiązała się dyskusja i deklaracja chęci uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach. Zdecydowanie był to czas, który podziałał terapeutycznie i wzmocnił samoocenę uczestników…

Dziękujemy Pani Annie Putyńskiej i wszystkim uczestnikom interesującego spotkania. Już teraz zapraszamy ponownie do Naszej Biblioteki.