13 lutego 2023 r. w siedzibie CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu miało miejsce spotkanie z cyklu "Aktywny senior - to Ty!". Tym razem była to debata poświęcona życiu towarzyskiemu w czasach obecnych i dawniejszych. Debata międzypokoleniowa miała na celu wymianę poglądów, opinii, przemyśleń oraz zrozumienie innego punktu widzenia. Wszystkich uczestników oraz gości przywitała Dyrektor CRE WŁ BP w Sieradzu Pani Sylwia Dęga-Frątczak. Jednocześnie była osobą prowadzącą debatę wraz z Panem Michałem Sitarkiem kierownikiem Referatu Promocji Urzędu Miasta Sieradza.

Młodzież reprezentowali uczniowie II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z nauczycielem bibliotekarzem Panią Lidką Zadką oraz uczennica z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i uczeń z Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 w Sieradzu, którzy byli reprezentantami Młodzieżowej Rady Miasta Sieradza. Po stronie seniorów byli uczestnicy Uniwersytetu III wieku w Sieradzu, osoby zainteresowane tematem oraz Pani Alicja Nyziak - Prezes Polskiego Związku Niewidomych Koła Terenowego nr 19 w Sieradzu.
Debatę poprzedziła prezentacja multimedialna na temat życia towarzyskiego w literaturze, po której wywiązała się dyskusja i nastąpiła wymiana poglądów. Stwierdzono, że życie towarzyskie to nieodłączny element każdego pokolenia, kształtujący ich charakter.
Wspominano studniówki i bale maturalne, Zwrócono uwagę na modę i stwierdzono, że dawniej obowiązywała klasyka i skromność, a obecnie mamy wyszukane kreacje. Zdaniem jednej z seniorek - obecna młodzież to fantastyczni, inteligentni ludzie, którzy mają wiele mocnych cech i umiejętności, jakich nigdy nie posiedli przedstawiciele poprzednich pokoleń, Do tego wniosku dołączyli się inni, którzy dodali, że młodzież w obecnych czasach jest śmiała, pewna siebie, dobrze odżywiona i aktywnie korzystająca z technologicznych zdobyczy.
Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze urozmaiconej okolicznościową wystawą oraz poczęstunkiem zasponsorowanym przez Urząd Miasta Sieradza oraz domowym ciastem. Uczestnicy zgodnie przyznali o konieczności budowania relacji i wartości międzypokoleniowych poprzez kontynuowanie tego rodzaju spotkań z udziałem młodzieży.
Bardzo dziękujemy sieradzkiej młodzieży za aktywne uczestnictwo i wszystkim obecnym na cyklicznym spotkaniu w budynku CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu i już teraz zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 13 marca 2023 r. i będzie poświęcone pasji podróżowania.