26 lutego br. w Naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z seniorami pt. „Internet bezpieczny dla seniora” . Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu poprowadziła Wiesława Chlebowska – nauczyciel konsultant CREWŁ w Sieradzu. Jego mottem było stwierdzenie Mateusza Mrozka — dyrektora Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK, że: "W cyberprzestrzeni jesteśmy bezpieczni na tyle, na ile jesteśmy świadomi" .

Podczas spotkania rozmawiano o bezpiecznych zachowaniach w Internecie i tych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, odwołując się do własnych doświadczeń. Seniorzy bezbłędnie określili w ćwiczeniu zachowania bezpieczne i niebezpieczne. Dużo uwagi poświęcono także kwestii dezinformacji w sieci i kształtowaniu umiejętności, postaw oraz zdobywaniu wiedzy, by się przed nią bronić. Wykorzystano prezentację z przykładami fake news. Na koniec seniorzy otrzymali ulotki z danymi kontaktowymi do instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, m. in. prowadzących kampanie na rzecz bezpieczeństwa. Dziękujemy Pani Wiesławie Chlebowskiej za poprowadzenie tego jakże pouczającego spotkania, a przybyłych przyjaciół Naszej Biblioteki zapraszamy na kolejne spotkanie.